[Lyrics] Mr Sun - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Mr Sun

Oh, Mr sun, sun, mr golden sun,
Please shine down on me.
Oh, mr sun, sun, mr golden sun,
Hiding behind a tree.
These little children are asking you,
Please come out so we can play with you.
Mr sun, sun, mr golden sun,
Please shine down on me.

Oh, Mr sun, sun, mr golden sun,
Please shine down on me.
Oh, mr sun, sun, mr golden sun,
Hiding behind a tree.
These little children are asking you,
Please come out so we can play with you.
Mr sun, sun, mr golden sun,
Please shine down on, please shine down on,
Please shine down on me.
Ông mặt trời

Ô, ông mặt trời ơi, ông mặt trời lung linh ánh vàng ơi
Xin hãy chiếu ánh nắng xuống đây này
Ô, ông mặt trời ơi, ông mặt trời vàng rực à !
Đang núp phía sau cái cây
Những đứa trẻ này đang gọi ông đó
Xin hãy ra đây để chúng em có thể chơi đùa cùng ông.
Xin chiếu ánh nắng cho tôi nào


Ô, ông mặt trời ơi, ông mặt trời lung linh ánh vàng ơi
Xin hãy chiếu ánh nắng xuống đây này
Ô, ông mặt trời ơi, ông mặt trời vàng rực à !
Đang núp phía sau cái cây
Những đứa trẻ này đang gọi ông đó
Xin hãy ra đây để chúng em có thể chơi đùa cùng ông.
Ông mặt trời ơi, ông mặt trời vàng rực ơi
Xin chiếu ánh nắng cho tôi nào
Xin chiếu ánh nắng
 
×
Quay lại
Top