[Lyrics] Most Girls - Pink

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I never cared too much for love
It was all a bunch of mush
That I just did not want
Paid was the issue of the day
If my girlfriends got some game
Couldn't be more fly
Gettin' paid was everything

But I'm not every girl
And I don't need that world to validate me
'Cause Shorty got a job, Shorty got a car
And Shorty can pay her own rent
Don't wanna dance if it is not in my heart

Most girls want a man with the bling bling
Got my own thing, got the ching ching
I just want real love
Most girls want a man with the mean green
Don't wanna dance if he can't be
Everything that I dream of
A man that understands real love

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

I was a girl about the floss
It was all about the cost
How much he spent on me
Seek for a man who's got the means
To be giving you diamond rings
It's what every fly girl
Could want or even dream

But I'm not every girl
And I don't need no G to care of me
'Cause Shorty got a job, Shorty got a car
Shorty can pay her own rent
Don't wanna dance if it is not in my heart, no, no

Most girls want a man with the bling bling
Got my own thing, got the ching ching
I just want real love
Most girls want a man with the mean green
Don't wanna dance if he can't be
Everything that I dream of
A man that understands real love

Most girls want a man with the bling bling
Got my own thing, got the ching ching
I just want real love
Most girls want a man with the mean green
Don't wanna dance if he can't be
Everything that I dream of
A man that understands real love

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

But I'm not every girl
And I don't need no G to take care of me, no
'Cause Shorty got a job, Shorty got a car
And Shorty can pay her own rent
Don't wanna dance if it is not in my heart

Most girls want a man with the bling bling
Got my own thing, got the ching ching
I just want real love
Most girls want a man with the mean green
Don't wanna dance if he can't be
Everything that I dream of
A man that understands real love

Most girls want a man with the bling bling
Got my own thing, got the ching ching
I just want real love
Most girls want a man with the mean green
Don't wanna dance if he can't be
Everything that I dream of
A man that understands real love

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

I, I just want real love
Said I gotta have real love
Everything can, you be everything that I dream of
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm về tình yêu
Nó thật là một mớ hỗn độn
Thứ mà tôi chưa từng muốn
Chi trả tiền bạc là vấn đề của từng ngày
Nếu những cô gái của tôi có thêm vài trò chơi mới
Chẳng thể bay bổng hơn nữa
Được thanh toán là tất cả

Nhưng tôi chẳng phải những cô gái đó
Và tôi không cần thế giới công nhận
Bởi Cô gái lùn này có một công việc, Cô gái lùn này có một cái ô tô
Và Cô gái lùn này có thể tự mình chi trả các khoản
Chẳng muốn nhảy nhót nếu trái tim mình chẳng muốn thế

Phần lớn các cô gái muốn một người đàn ông với đầy những của cải, tiền bạc
Có được những thứ của riêng mình, có được những thứ giá trị
Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự
Phần lớn những cô gái chỉ muốn một người đàn ông với đày những tờ giấy xanh
Không muốn nhún nhảy nếu anh ấy chẳng thể làm thế
Tất cả những gì tôi mơ là về
Một người đàn ông hiểu thế nào là tình yêu thật sự

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

Tôi đã từng là một cô gái thô thiển
Tất cả chỉ là những khoản tiền phải chi trả
Anh ta tiêu tốn bao nhiêu cho tôi
Tìm kiếm một người đàn ông với đủ các tiện nghi
Người có thể trao cho bạn những chiếc nhẫn kim cương
Đó là về tất cả những cô gái mơ mộng
Muốn có cho dù chỉ là trong giấc mơ

Nhưng tôi chẳng phải những cô gái đó
Và tôi không cần ai quan tâm chăm sóc tôi
Bởi Cô gái lùn này có một công việc, Cô gái lùn này có một cái ô tô
Và Cô gái lùn này có thể tự mình chi trả các khoản
Chẳng muốn nhảy nhót nếu trái tim mình chẳng muốn thế, không, không

Phần lớn các cô gái muốn một người đàn ông với đầy những của cải, tiền bạc
Có được những thứ của riêng mình, có được những thứ giá trị
Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự
Phần lớn những cô gái chỉ muốn một người đàn ông với đày những tờ giấy xanh
Không muốn nhún nhảy nếu anh ấy chẳng thể làm thế
Tất cả những gì tôi mơ là về
Một người đàn ông hiểu thế nào là tình yêu thật sự
[2x]

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

Nhưng tôi chẳng phải những cô gái đó
Và tôi không cần ai quan tâm chăm sóc tôi
Bởi Cô gái lùn này có một công việc, Cô gái lùn này có một cái ô tô
Và Cô gái lùn này có thể tự mình chi trả các khoản
Chẳng muốn nhảy nhót nếu trái tim mình chẳng muốn thế

Phần lớn các cô gái muốn một người đàn ông với đầy những của cải, tiền bạc
Có được những thứ của riêng mình, có được những thứ giá trị
Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự
Phần lớn những cô gái chỉ muốn một người đàn ông với đày những tờ giấy xanh
Không muốn nhún nhảy nếu anh ấy chẳng thể làm thế
Tất cả những gì tôi mơ là về
Một người đàn ông hiểu thế nào là tình yêu thật sự
[2x]

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự
Phải nói tôi muốn có một tình yêu thật sự
Mọi thứ đều là có thể, bạn là tất cả mọi thứ mà tôi hằng mong ước

 
×
Top Bottom