[Lyrics] Mona Lisa - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Spoken) This is a story about Mona Lisa, The Mona Lisa

Ladies and gentlemen, I've got a little story to tell
About Mona Lisa and how she suddenly fell (huh)
See everyone knew her, they knew her oh so well
Now I am taking over to release her from her spell

She's the original(yeah,yeah,yeah)
She's unforgetable(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned
It's kind of incredible(yeah,yeah)
She's so unpredictible(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned, she's been cloned, she's been cloned

She was taken under, drowning in her sea
Running like an angel, she was crying, and could not see (oh no)
and see everyone's watching, as she starts to fall
They want her to break down
And be a legend of the fall

She's the original(yeah,yeah,yeah)
She's unforgetable(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned
It's kind of incredible(yeah,yeah)
She's so unpredictible(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned, she's been cloned, she's been cloned

Ladies, does that make you cry?
Mona Lisa's got to fly
Nobody really dies


(Spoken) Everyone, may we have a moment of silence?
Right here. (huuuuuh)
God.

She's the original(yeah,yeah,yeah)
She's unforgetable(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned
It's kind of incredible(yeah,yeah)
She's so unpredictible(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
That she's home, that she's home

She's the original(yeah,yeah,yeah)
She's unforgetable(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
She's been cloned
Its kind of incredible(yeah,yeah)
She's so unpredictible(yeah,yeah)
She want's you to know(yeah)
That she's home, that she's home, that she's home...

(Nói) Đây là câu chuyện về Mona Lisa, bức Mona Lisa

Quý bà, quý ông, tôi có một câu chuyện nhỏ để kể
Về Mona Lisa và thế nào mà bà ấy đột nhiên ngã nhào
Thấy chưa, mọi người đều biết bà ấy, biết rất rõ
Giờ thì tôi tiếp quản để giải phóng bà ấy khỏi phép thuật của bà ấy

Bà ấy là bản gốc
Bà ấy là tác phẩm không thể quên được
Bà ấy muốn các bạn biết
Bà ấy đã được nhân bản
Đó là một chuyện không tưởng được
Bà ấy thật không lường trước được
Bà ấy muốn các bạn biết
Bà ấy đã bị nhân bản rồi

Bà ấy đã bị hạ thấp, nhấn chìm trong biển của bà ấy
Chạy như một thiên thần, bà ấy đang khóc, và không thể nhìn thấy
Và thấy mọi người đang nhìn khi bà ấy bắt đầu té ngã
Họ muốn bà ấy thất vọng
Và là huyền thoại về sự vấp ngã (= huyền thoại mùa thu)

[Điệp khúc]

Quý bà, điều đó có khiến các bạn khóc?
Mona Lisa phải bay
Chẳng ai thật sự chết

(Nói) Mọi người, có lẽ chúng ta có một phút mặc niệm?
Ngay tại đây. (huuuuuh)
Chúa ơi

[Điệp khúc]
Bà ấy muốn bạn biết
Rằng bà ấy đã ở nhà, ở nhà rồi
[x2]

 

×
Quay lại
Top