[Lyrics] Mirror Mirror - Gương Thần, Gương Thần - Thanh Bùi (Australian Idol)

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
yeahhhhhhh
I spy with my little eyes something beginning with me
they call her beautiful, beautiful face, beautiful underneath.

Trong tim anh nghe thật nhiều anh nghe thật nhiều, niềm lo lắng, suy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn sắc.
Gương ơi gương ơi giúp một lời, một lời khuyên với người tôi yêu dấu. Gương ơi gương ơi khuyên một lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn?

Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all, here's what you see, here's what you see, next time she asks you, tell her it's her, she's the one...

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàg vẫn vấn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng.

ooohhhhh yeahhh
I spy with my little eyes something beginning with you, she's unexplainable, nothing describes how she appears to me.

Trong tim anh nghe thật nhiều anh nghe thật nhiều điều cay đắng, em mang cho anh tuyệt vời mà sao em không tin lời anh nói.
Gương ơi gương ơi giúp một lời, một lời khuyên với người tôi yêu dấu. Gương ơi gương ơi khuyên một lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn.

Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all, here's what you see, here's what you see, next time she asks you, tell her it's her, she's the one.

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàng vẫn vấn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng. ( không ai đẹp xinh như nàng).

mirror mirror, can you tell her she's the fairest
Here's what you see, here's what you see, next time she's seeing.
Mirror Mirror on the wall, who's the fairest of them all, here's what you see, here's what you see, next time she asks you, tell her that it's her, she's the one...

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nà'g vẫn vấn vương, rằng trên thế gian ko ai đẹp xinh như nàng.
Không ai đẹp xinh như..... nàng.
Yeahhhhhhh
Với tầm nhìn có hạn anh nhận ra có điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng
Người ta nói rằng nàng xinh đẹp, gương mặt xinh xắn, tâm hồn tuyệt vời

Trong tim anh nghe thật nhiều anh nghe thật nhiều, niềm lo lắng, suy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn sắc.
Gương ơi gương ơi giúp một lời, một lời khuyên với người tôi yêu dấu. Gương ơi gương ơi khuyên một lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn?

Gương ơi gương ngự trên tường kia, ai là người đẹp nhất thế gian
Đây là điều ngươi nhìn thấy, đây là điều ngươi nhìn thấy
Lần tới nàng hỏi ngươi hãy nói rằng đó chính là nàng, nàng chính là người đẹp nhất...

Gương thần gương thần trên giá cao, công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàg vẫn vấn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng

ooohhhhh yeahhh
Với tầm nhìn có hạn anh nhận ra có điều gì đó đang nhen nhóm trong em
Nàng là điều không thể lí giải nổi
Không gì có thể diễn tả nàng xuất hiện trước tôi thế nào

Trong tim anh nghe thật nhiều anh nghe thật nhiều điều cay đắng, em mang cho anh tuyệt vời mà sao em không tin lời anh nói.
Gương ơi gương ơi giúp một lời, một lời khuyên với người tôi yêu dấu. Gương ơi gương ơi khuyên một lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên vì sao nàng vương vấn.

Gương ơi gương ngự trên tường kia, ai là người đẹp nhất thế gian
Đây là điều ngươi nhìn thấy, đây là điều ngươi nhìn thấy
Lần tới nàng hỏi ngươi hãy nói rằng đó chính là nàng, nàng là duy nhất

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàng vẫn vấn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng. ( không ai đẹp xinh như nàng).
Gương ơi gương ơi, hãy nói với nàng, nàng chính là người xinh đẹp nhất
Điều ngươi thấy đây, điều ngươi thấy, lần tới nàng sẽ thấy thôi.

Gương ơi gương ngự trên tường kia, ai là người đẹp nhất thế gian
Đây là điều ngươi nhìn thấy, đây là điều ngươi nhìn thấy
Lần tới nàng hỏi ngươi hãy nói rằng đó chính là nàng, nàng chính là người đẹp nhất.

Gương thần gương thần trên giá cao công bằng công bằng nhất thế gian, hãy dùm lời hãy hãy dùm lời, hay sao nàng vẫn vấn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng.
Không ai đẹp xinh như..... nàng.

 
×
Quay lại
Top