[Lyrics] Miracles Happen (OST Princess Dairies) - Myra

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Miracles happen, miracles happen
You showed me faith is not blind
I don't need wings to help me fly
Miracles happen, miracles happen

I can't imagine living my life without you now
Not ever having you around
We found our way out
(on you I can depend)
Don't have to look back to realize how far we've come
There are a million reasons
I'm lookin up
I don't want this to end

Nothin
Nothin should ever bring you down
Knowing what goes around will come around

You showed me faith is not blind
I don't need wings to help me fly
Miracles happen, once in a while
When you believe
(miracles happen)
You showed me dreams come to light
That takin a chance on us was right
All things will come with a little time
When You believe

There is no question we found the missing pieces
Our picture is completed
It's fallen into place
(it's fallen into place)
This is out moment, you and I are looking up
Someone is watching over us
Keeping me close
Closer to you everyday

Nowhere
Nowhere on earth I'd rather be
No one can take this away from you and me

You showed me faith is not blind
I don't need wings to help me fly
Miracles happen, once in a while
When you believe
(miracles happen)
You showed me dreams come to light
That takin a chance on us was right
All things will come with a little time
When You believe

When you believe
The soul is a shining light
When you believe
The heart has the will to fight
You can do anything, don't be afraid
We're gonna find our way

You showed me faith is not blind
I don't need wings to help me fly
Miracles happen, once in a while
When you believe
(miracles happen)
You showed me dreams come to light
That takin a chace on us was right
All things will come with a little time
When You believe
Điều kì diệu xảy ra, điều kì diệu xảy ra
Anh chỉ cho em rằng niềm tin không bao giờ đui mù
Rằng em không cần cánh để bay
Điều kì diệu xảy ra, điều kì diệu xảy ra

Em không thể hình dung được nếu cuộc sống của em thiếu vắng anh
Chưa từng có anh bên mình
Chúng ta đã tìm được con đường chung
(Em có thể dựa vào anh)
Không cần ngoảnh mặt lại để thấy chúng ta đã đi xa đến đâu
Có hạng triệu lí do
Để em nhìn về phía trước
Em không muốn điều này kết thúc

Không gì
Không gì có thể quật ngã anh
Biết rằng những gì sắp đến rồi sẽ đến

Anh chỉ cho em rằng niềm tin không bao giờ đui mù
Rằng em không cần cánh để bay
Điều kì diệu xảy ra, chỉ một lần trong chốc lát
Khi bạn có lòng tin
(điều kì diệu xảy ra)
Anh cho em thấy giấc mơ đang toả sáng
Rằng ta nắm bắt cơ hội này là đúng đắn
Mọi thứ sẽ xảy đến trong phút chốc
Khi bạn có lòng tin

Không có câu hỏi nào mà chúng ta tìm được trong phần còn thiếu
Bức tranh của chúng ta đã hoàn tất
Nó được đặt ở đây
(nó được đặt ở đây)
Đây là giây phút của chúng ta, anh và em cùng nhìn về phía trước
Có ai đó đang ngước nhìn chúng ta
Hãy giữ chặt lấy em
Gần bên anh mỗi ngày

Không có nơi nào
Em không muốn ở nơi nào khác trên Trái Đất này
Không ai có thể chia cách anh và em

Anh chỉ cho em rằng niềm tin không bao giờ đui mù
Rằng em không cần cánh để bay
Điều kì diệu xảy ra, chỉ một lần trong chốc lát
Khi bạn có lòng tin
(điều kì diệu xảy ra)
Anh cho em thấy giấc mơ đang toả sáng
Rằng ta nắm bắt cơ hội này là đúng đắn
Mọi thứ sẽ xảy đến trong phút chốc
Khi bạn có lòng tin

Khi bạn có lòng tin
Tâm hồn bạn sẽ toả sáng
Khi bạn có lòng tin
Trái tim bạn sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu
Bạn có thể làm mọi thứ, đừng sợ hãi
Chúng ta sẽ tìm được con đường của mình

Anh chỉ cho em rằng niềm tin không bao giờ đui mù
Rằng em không cần cánh để bay
Điều kì diệu xảy ra, chỉ một lần trong chốc lát
Khi bạn có lòng tin
(điều kì diệu xảy ra)
Anh cho em thấy giấc mơ đang toả sáng
Rằng ta nắm bắt cơ hội này là đúng đắn
Mọi thứ sẽ xảy đến trong phút chốc
Khi bạn có lòng tin

 

×
Quay lại
Top