[Lyrics] 梦江南 / Meng Jiang nan / Mộng Giang nam - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️草青青~水蓝蓝~
啊白云深处是故乡
故乡在江南~
雨茫茫~桥弯弯~
啊白帆片片是梦乡
梦乡在江南~
不知今宵是何时的云烟
也不知今夕是何夕的睡莲

只愿能够化作唐宋诗篇
长眠在你的身边
独:不知今宵是何时的云烟
也不知今夕是何夕的睡莲
只愿能够化作唐宋诗篇
长眠在你的身边
雨茫茫~桥弯弯~
啊白帆片片是梦乡
梦乡在江南~

不知今宵是何时的云烟
也不知今夕是何夕的睡莲
只愿能够化作唐宋诗篇
长眠在你的身边
只愿能够化作唐宋诗篇
长眠在你的身边

----Pinyin-----

cǎo qīng qīng ~ shuǐ lán lán ~

ā bái yún shēn chù shì gù xiāng
gù xiāng zài jiāng nán ~
yǔ máng máng ~ qiáo wān wān ~
ā bái fān piàn piàn shì mèng xiāng
mèng xiāng zài jiāng nán ~
bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián
zhǐ yuàn néng gòu huà zuò táng sòng shī piān
cháng mián zài nǐ de shēn biān

dú : bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián
zhǐ yuàn néng gòu huà zuò táng sòng shī piān
cháng mián zài nǐ de shēn biān
yǔ máng máng ~ qiáo wān wān ~
ā bái fān piàn piàn shì mèng xiāng
mèng xiāng zài jiāng nán ~
bù zhī jīn xiāo shì hé shí de yún yān
yě bù zhī jīn xī shì hé xī de shuì lián

zhǐ yuàn néng gòu huà zuò táng sòng shī piān
cháng mián zài nǐ de shēn biān
zhǐ yuàn néng gòu huà zuò táng sòng shī piān
cháng mián zài nǐ de shēn biān
Cỏ xanh xanh, nước xanh xanh
Nơi sâu thẳm mây trắng là cố hương
Cố hương tại Giang Nam
Mưa mang mác, cầu cong cong

Từng cánh buồm trắng là quê trong giấc mộng
Quê hương trong mộng là Giang Nam
Không biết đêm nay là mây khói khi nào
Cũng không biết hôm nay là giấc mộng của hôm nào
Chỉ nguyện được hoá thành bài thơ Đường Tống
Yên giấc bên cạnh anh

Không biết đêm nay là mây khói khi nào
Cũng không biết hôm nay là giấc mộng của hôm nào

Chỉ nguyện được hoá thành bài thơ Đường Tống
Yên giấc bên cạnh anh

Mưa mang mác, cầu cong cong
Từng cánh buồm trắng là quê trong giấc mộng
Quê hương trong mộng là Giang Nam
Không biết đêm nay là mây khói khi nào
Cũng không biết hôm nay là giấc mộng của hôm nào
Chỉ nguyện được hoá thành bài thơ Đường Tống

Yên giấc bên cạnh anh


 
×
Quay lại
Top