[Lyrics] Memory Lane - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"Memory Lane"

Two years away,
I got back today,
Tried calling up this girl I used to know,
But when I said hello,
She didn't know who the hell I was supposed to be.

[Chorus]
Memory Lane,
We're here again,
Back to the days,
And I'll remember you always,
So much has changed,
Now it feels like yesterday I went away.

The words around, that she's moved town
About a thousand miles away from here.
And I found something she wrote a long time ago
And it reminds me of a place I know called:

[Chorus]

So much has changed (so much has changed),
So much has changed (So much has changed),
So much has changed (So much has changed),

Down Memory Lane,
We're here again,
Back to the days,
And I'll remember you always,
And so much has changed,
But it feels like yesterday I went away.

So much has changed (so much has changed),
So much has changed (So much has changed),
So much has changed (So much has changed),
Down Memory Lane... Lane... Lane
Con đường kỷ niệm

2 năm đi xa *
Tôi quay trở lại đây
Tôi thử gọi fone cho cô gái tôi quen biết *
Đến khi tôi nói Xin chào
Cô ấy đã không biết tôi là ai cả

[Chorus]
Con đường kỷ niệm
Chúng tôi đã ở đây rồi
Quay trở lại ngày tháng xưa
Tôi luôn nhớ đến bạn
Quá nhiều thay đổi *
Cảm giác như ngày hôm qua tôi đã đi khỏi đây *


Có lời nói rằng, em đã dời đi *
cả ngàn dặmxa nơi đây *
Tôi tìm thấy tờ giấy cô ấy đã ghi cho tôi trước đây
Nó nhắc tôi nhớ một chỗ:

[Chorus]
Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)
Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)
Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)

Về lại con đường kỷ niệm *
Chúng tôi đã ở đây rồi
Quay trở lại ngày tháng xưa
Tôi luôn nhớ đến bạn
Thay đỗi tất cả rồi
Cảm giác như hôm qua tôi ra đi *

Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)
Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)
Thay đỗi tất cả rồi(Thay đỗi tất cả rồi)

Ôi con đường kỷ niệm , quá nhiều .. quá nhiều thay đổi * 
×
Quay lại
Top