[Lyrics] Meet In The Hallway - Tokyo Square

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Meet me in the hallway
Please don't let love slip away
Oh, my love, can you hear me calling?

Oh, meet me in the hallway
No you are not give me love to me now
Oh, my love

Don't leave your love halfway
'cos my love is here to stay
Oh, my love is forever with you
Don't let your love go back
Please don't let me down again
'cos my love, I love you!

[chorus]
Please don't let me wait until the break of day
Please don't let morning take its place
I won't change my mind 'cos everytime I wait love grows

Please don't let me wait until the break of day
Please don't let morning take its place
Gotta take a chance till love comes around
Gặp anh nơi hành lang
Xin em, đừng để tình phai nhạt
Ôi, tình anh hỡi, em có nghe tiếng anh gọi chăng?

Gặp anh nơi hành lang
Không, giờ đây, em lại chẳng gửi trao anh tình yêu dấu
Ôi tình anh ơi

Đừng bỏ rơi tình em giữa chặng đường nhé
Vì tình anh ở lại đây rồi
Ôi tình anh, sẽ mãi mãi bên em
Đừng để tình em quay bước nhé
Xin em, đừng để anh lại tuyệt vọng
Vì, tình anh hỡi, anh yêu em

[Điệp khúc]

Xin em, đừng để anh phải đợi chờ đến rạng đông
Xin em, đừng để sớm mai xảy đến
Anh sẽ không thay lòng, vì mỗi lúc anh đều chờ đợi tình nảy nở

Xin em, đừng để anh phải đợi chờ đến rạng đông
Xin em, đừng để sớm mai xảy đến,
Sắp sửa lấy đi một cơ hội, đến khi tình lại trùng phùng
 

×
Quay lại
Top