[Lyrics] Me and Mrs Jones - Michael Buble

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Me and Mrs Jones – Michael Bubble

Me and Mrs Jones, we got a thing going on
We both know that it's wrong
But it's much too strong to let it go now

We meet ev'ry day at the same cafe
Six-thirty I know she'll be there
Holding hands, making all kinds of plans
While the jukebox plays our favorite song

Me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones
We got a thing going on
We both know that it's wrong
But it's much too strong to let it go now

We gotta be extra careful
That we don't build our hopes too high
Cause she's got her own obligations and so do I
Me, me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones

Well, it's time for us to be leaving
And it hurts so much, it hurts so much inside
And now she'll go her way, I'll go mine
But tomorrow we'll meet at the same place, the same time
Me and Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones
Tôi và bà Jones

Tôi và bà Jones, giữa chúng tôi có một điều gì đang xảy ra
Cả hai đều biết vậy là sai
Nhưng nó quá mãnh liệt để xua đuổi nó đi

Chúng tôi gặp nhau hàng ngày tại cùng một quán café
Sáu giờ rưỡi là tôi biết cô ấy sẽ ở đó
Cùng nhau tay nắm tay, cùng nhau vẽ nên đủ các dự định
Trong khi máy hát chơi bài hát ưa thích của chúng tôi

Tôi và bà Jones, giữa chúng tôi có một điều gì đang xảy ra
Cả hai đều biết vậy là sai
Nhưng nó quá mãnh liệt để xua đuổi nó đi

Chúng tôi phải thật cẩn thận
Chúng tôi không đặt hi vọng quá cao
Bởi vì cô ấy còn có bổn phận làm vợ của mình và tôi cũng vậy
Tôi và bà Jones

Đã đến lúc chúng tôi phải lìa xa
Và vô cùng đau đớn, cô cùng đau đớn từ trong lòng
Và giờ cô ấy đi đường cô ấy, tôi đi đường tôi
Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở cùng một chỗ, cùng thời điểm
Tôi và bà Jones. 

×
Quay lại
Top