[Lyrics] Maybe - Milk Inc

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Maybe

Just another day,
I'm wondering through the city trying to find my way,
But I see you,
And every stranger that walks by,
They all seem to ask me why,
But I don't know,
If there's a cure,
To stop me from feeling insecure,
I just want to be sure that,
Maybe,
Your better off without me,
Maybe,
Things will turn out for the best,
But how can I be sure,
What the future holds in store,
If you only knew that maybe I love you.

Just another word,
To tell the same old story I've already heard,
No one knows,
Why I've been acting so strangely,
They all should just let me be.
Cause I don't know if there's a cure,
Just stop me from feeling insecure,
I just want to be sure that,
Maybe,
Your better off without me,
Maybe,
Things will turn out for the best,
But how can I be sure,
What the future holds in store,
If you only knew that maybe,
I love you.

Drifting out of sight,
I chased the same old shadows every day and night.

But I hear you,
Your footsteps echo around me,
They still haven't found me though.

I look around,
But your not there,
Are we still going anywhere?
Do you even care?

Are you around that corner?

Am I getting warmer?

Are you on your way?

Can I find the words to say that?
Maybe,
Your better off without me,
Maybe,
Things will turn out for the best,
But how can I be sure,
What the future holds in store,
If you only knew that maybe,
I love you.
Có thể

Một ngày nọ,
Tôi lang thang qua thành phố để tìm lối đi cho mình,
Nhưng tôi thấy em,
và từng người xa lạ bước cùng,
họ dường như muốn hỏi tôi tại sao,
Nhưng tôi không biết,
Nếu có một phương thuốc,
để tách tôi khỏi cảm giác bấp bếnh,
Tôi chỉ muốn chắc rằng,
có thể,
điều tốt đẹp nhất của em rời khỏi tôi,
có thể,
những thứ tuột khỏi là những điều tốt nhất,
nhưng làm sao tôi có thể chắc được,
điều gì mà tương lai giữ lại để dành,
Nếu như em chỉ biết rằng , có thể tôi yêu em.

MỘt lời nói khác,
để kể lại cùng một câu chuyện cũ mà tôi đã nghe,
mà chẳng ai biết,
vì sao tôi lại hành động cách lạ lùng như vậy,
Họ nên để mặc tôi.
Vì tôi không biết nếu có một phương thuốc,
tách tôi khỏi cảm giác không an tòan,
thì tôi muốn chắc rằng,
có thể,
điều tốt đẹp nhất của em rời khỏi tôi,
có thể,
những thứ tuột khỏi là những điều tốt nhất,
nhưng làm sao tôi có thể chắc được,
điều gì mà tương lai giữ lại để dành,
Nếu như em chỉ biết rằng ,
có thể tôi yêu em

Cuốn xa khỏi tầm mắt
Tôi theo đuổi những hình bóng cũ giống nhau từng ngày từng đêm.

Nhưng tôi nghe thấy em,
Tiếng bước em vang quanh tôi,
dù vẫn không tìm được tôi.

Tôi nhìn quanh,
nhưng em chẳng nơi đây,
Phải chăng em vẫn đang đâu đó?
Em có từng quan tâm?

Em quanh quất nơi góc phố?

Tôi thấy ấm áp hơn?

Em đang trên lối mình?

Tôi có thể tìm ra lời để nói chăng?
có thể ,
điều tốt đẹp nhất của em rời khỏi tôi,
có thể,
những thứ tuột khỏi là những điều tốt nhất,
nhưng làm sao tôi có thể chắc rằng ,
nhưng làm sao tôi có thể chắc được,
điều gì mà tương lai giữ lại để dành,
Nếu như em chỉ biết rằng ,
có thể tôi yêu em.


 

×
Quay lại
Top