[Lyrics] 가면/ Mask - Lee Seung Gi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
가면


그 목소리 그 모습 너인데
오늘은 니가 아냐
얼굴이 너무 낯설어
여기저기 떠도는 니 소문
흘리는 니 웃음이 이젠 정말 싫어

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
진심을 가장한 가면 쓴 니모습을
아무도 믿지 않는단 걸
왜 너만 모르니

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이
너의 맘대로 되는건 아니야

이 바보야 제발 이젠 멈춰
나도 상관없다고 잊어버리면 된다고
그렇지만 그건 아니잖아
그럼 나의 사랑도 가면이 되잖아

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
진심을 가장한 가면 쓴 니 모습을
아무도 믿지않는단 걸 왜 너만 모르니

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이 너의
맘대로 되는건 아니야

남들이 너에게 그러라고 하는건
니가 어떻게 되든 상관이 없기에
달콤했던 사랑은 쓴 아픔만
주는 거니까(내말들어)

누구나 만나고 그렇게 헤어지고
나같은 사람 더 생기면(그때가서)
사랑도 사람도 잃을꺼야
이제 그만해 니 얼굴속에
가면을 벗어줘

한번은 실수고 두번은 습관이야
세번은 돌이킬수 없어
돌아와 지금도 늦은건 아닐꺼야
늦어도 상관이 없잖아 이제 돌아와

다시는 후회할 일을 만들려 하지마
이러지는마 세상이
너의 맘대로 되는건 아니야

==== Eng Trans ====

That voice, that face, they're yours
Buy today it's not you
That face is so strange
The rumours of you floating here and there
Now I hate your laughter drifting in

One time is a mistake and the second time is habit
Three times and it can't be changed
Hiding the truth and wearing a mask
I can't believe anything
Why is it only you who doesn't know?

Don't do anything you'll regret again
God, don't be like this
It's not something that's only up to you

You fool, please stop this now
I said I don't care and I've forgotten
But it's not like that
My love too has become a lying mask

(chorus)

People tell you to be like that
Because you don't care how it turns out
Your sweet love is bitter hurt
Given to me (Listen to me)

If you meet someone and break up like that
If you meet someone like me again (at that time)
You'll lose love and lose him
Stop being like that, On your face
Take off the mask

(chorus)
Mặt nạ

Giọng nói đó, khuôn mặt đó, tất cả đều là em
Nhưng sao hôm nay đó không còn là em
Khuôn mặt kia trở nên thật xa lạ
Những lời đồn về em vang lên đó đây
Giờ đây anh ghét tiếng cười của em quẩn quanh đây

Một lần là lỗi lầm, hai lần đã thành thói quen
Ba lần mọi chuyện đã kết thúc, không thể thay đổi được nữa
Che giấu sự thật và đeo một lớp mặt nạ
Anh không tin bất kỳ điều gì
Sao chỉ có mình em không biết?

Đừng khiến mình phải hối hận khi làm điều đó
Xin em đừng như thế
Đó không phải là chuyện của chỉ mình em

Ngốc ơi, hãy dừng việc đó lại đi
Anh đã nói anh không quan tâm và anh đã quên
Nhưng sự thật không như vậy
Tình yêu của anh cũng vậy đã trở thành một lớp mặt nạ dối trá

Một lần là lỗi lầm, hai lần đã thành thói quen
Ba lần mọi chuyện đã kết thúc, không thể thay đổi được nữa
Che giấu sự thật và đeo một lớp mặt nạ
Anh không tin bất kỳ điều gì
Sao chỉ có mình em không biết?

Đừng khiến mình phải hối hận khi làm điều đó
Xin em đừng như thế
Đó không phải là chuyện của chỉ mình em

Mọi người bảo rằng em là như vậy
Bởi vì em không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao về sau
Tình yêu ngọt ngào của em đem đến cho anh nỗi đau cay đắng (Hãy nghe anh nói)

Nếu em gặp ai đó và rồi chia tay như vậy
Nếu em gặp ai đó như tôi một lần nữa (cùng lúc )
Em sẽ đánh mất cả tình yêu và người đó
Đừng như vậy nữa, trên khuôn mặt em
Hãy tháo bỏ đi lớp mặt nạ

Một lần là lỗi lầm, hai lần đã thành thói quen
Ba lần mọi chuyện đã kết thúc, không thể thay đổi được nữa
Che giấu sự thật và đeo một lớp mặt nạ
Anh không tin bất kỳ điều gì
Sao chỉ có mình em không biết?

Đừng khiến mình phải hối hận khi làm điều đó
Xin em đừng như thế
Đó không phải là chuyện của chỉ mình em

 
×
Quay lại
Top