[Lyrics] Mary Had a Little Lamb - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Mary had a little lamb,
It's fleece was white as snow,
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.

It followed her to school one day,
That was against the rule.
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.
Bé Mary có một chú cừu nhỏ
Bộ lông trắng bông như tuyết
Và nơi nào Mary đi đến
Chú cừu nhỏ chắc chắn đi theo

Một ngày chú theo cô chủ tới trường
Điều trái với lệ thường
Chú cừu làm các bạn nhỏ thích thú cười và cùng đùa nghịch
Hãy đến xem chú cừu ở trường đi

 
×
Quay lại
Top