[Lyrics] Mannequin - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Mannequin
Britney Spears

Always talking’ around this,
He wants me,
I get things, everything I wanted,
My own way, your time, goldmines,
Loose guys, on my backless, dresses, exes.

I cannot help myself, I’m just doing what I do,
Got my heart set, do anything that I want so thank you,
I like it and I do what I like,
And if do what I like, then you’ll like it,

If you wanna just
Scream,
Scream your lungs out,
If you wanna just
Cry,
Cry your eyes out,
(I’m not doing that)

That’s what I’m about.

You can cry your eyes out of your head,
Baby, baby,
I don’t care, I don’t care,
I don’t care, I don’t care,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),
My face like a mannequin,
(Scream)
Mannequin, yea I did,
It again and again,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),
My face like a mannequin.

You told me more than he did,
And then you were frozen, imposin’,
There’s no way you want me,
Watch me, trust me,
Can’t impress me,
I’m not changing, I’m just…

I cannot help myself, I’m just doing what I do,
Got my heart set, do anything that I want so thank you,
I like it and I do what I like,
And if do what I like, then you’ll like it,

If you wanna just
Scream,
Scream your lungs out,
If you wanna just
Cry,
Cry your eyes out,
(I’m not doing that)

That’s what I’m about.

You can cry your eyes out of your head,
Baby, baby,
I don’t care, I don’t care,
I don’t care, I don’t care,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),
My face like a mannequin,
(Scream)
Mannequin, yea I did,
It again and again,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),

My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.

Watch me,
(Watch me, watch me, watch me,
Watch me, watch me, watch me,
Watch me, watch me, watch me,
Watch me, watch me, watch me,
Watch me, watch me…)

If you wanna just
Scream,
Scream your lungs out,
If you wanna just
Cry,
Cry your eyes out,
(I’m not doing that)

That’s what I’m about.

You can cry your eyes out of your head,
Baby, baby,
I don’t care, I don’t care,
I don’t care, I don’t care,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),
My face like a mannequin,
(Scream)
Mannequin, yea I did,
It again and again,
You can cry(-cry-cry) again(-gain-gain),

My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
My face like a mannequin.
Ma-nơ-canh

Luôn nói vòng vo
Hắn muốn có tôi
Tôi có được mọi thứ tôi muốn
Con đường của riêng tôi, thời gian của anh, những mỏ vàng
Lả lơi những chàng trai, trên cái áo ngắn của tôi, những chiếc váy ngắn

Tôi không thể tự chủ, tôi chỉ đang làm điều tôi muốn
Khép kín con tim, làm mọi thứ mà tôi muốn để cảm ơn anh
Tôi thích thế và tôi thích làm những gì mình thích
Và nếu như tôi làm những gì mình thích, rồi anh sẽ thích thôi

Nếu như anh chỉ muốn thét lên
Thét
Thét cho vỡ phổi của anh
Nếu như anh chỉ muốn khóc
Khóc
Khóc cho đôi mắt anh rớt ra ngoài
(Tôi sẽ không làm như vậy đâu)

Đó là điều tôi muốn nói

Anh có thể khóc cho đôi mắt của mình văng ra ngoài cái đầu của anh
Cưng à, cưng à
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Anh có thể khóc thêm lần nữa
Khuôn mặt của anh như là một ma-nơ-canh vậy
(Thét lên đi)
Ma-nơ-canh, tôi đã thấy
Lần nữa rồi lại lần nữa
Anh có thể khóc thêm một lần nữa
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh

Anh nói với tôi nhiều hơn là anh làm
Rồi sau đó anh lạnh lùng và cương quyết
Chẳng có cách nào anh muốn tôi
Ngắm tôi, tin tôi
Không thể nào cưỡng ép tôi được
Tôi không thay đổi đâu, tôi chỉ...

Tôi không thể tự chủ, tôi chỉ đang làm điều tôi muốn
Khép kín con tim, làm mọi thứ mà tôi muốn để cảm ơn anh
Tôi thích thế và tôi thích làm những gì mình thích
Và nếu như tôi làm những gì mình thích, rồi anh sẽ thích thôi

Nếu như anh chỉ muốn thét lên
Thét
Thét cho vỡ phổi của anh
Nếu như anh chỉ muốn khóc
Khóc
Khóc cho đôi mắt anh rớt ra ngoài
(Tôi sẽ không làm như vậy đâu)

Đó là điều tôi muốn nói

Anh có thể khóc cho đôi mắt của mình văng ra ngoài cái đầu của anh
Cưng à, cưng à
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Anh có thể khóc thêm lần nữa
Khuôn mặt của anh như là một ma-nơ-canh vậy
(Thét lên đi)
Ma-nơ-canh, tôi đã thấy
Lần nữa rồi lại lần nữa
Anh có thể khóc thêm một lần nữa, lần nữa, lần nữa

Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh

Nhìn tôi đây này (Nhìn tôi đi...)

Nếu như anh chỉ muốn thét lên
Thét
Thét cho vỡ phổi của anh
Nếu như anh chỉ muốn khóc
Khóc
Khóc cho đôi mắt anh rớt ra ngoài
(Tôi sẽ không làm như vậy đâu)

Đó là điều tôi muốn nói

Anh có thể khóc cho đôi mắt của mình văng ra ngoài cái đầu của anh
Cưng à, cưng à
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Tôi chẳng màng, tôi chẳng thèm quan tâm chi
Anh có thể khóc thêm lần nữa
Khuôn mặt của anh như là một ma-nơ-canh vậy
(Thét lên đi)
Ma-nơ-canh, tôi đã thấy
Lần nữa rồi lại lần nữa
Anh có thể khóc thêm một lần nữa, lần nữa, lần nữa

Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh
Khuôn mặt của tôi cứng đơ như là một ma-nơ-canh

 
×
Top Bottom