[Lyrics] Mambo Number 5 - Lou Bega

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ladies and gentlemen
This is Mambo number 5

One, two, three, four, five
Everybody in the car, so come on let's ride
To the liquor store around the corner
The boys say they want some gin and juice
But I really don't wanna
Beer bust like I had last week
I must stay deep 'cause talk is cheap
I like Angela, Pamela, Sandra and Rita
And as I continue you know they're getting sweeter
So what can I do? I really beg you, my Lord
To me flirting is just like a sport
Anything fly, it's all good let me dump it
Please set in the trumpet

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita's all I need
A little bit of Tina's what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

Mambo number 5 !

Jump up and down go and move it all around
Shake your head to the sound
Put your hands on the ground
Take one step left and one step right
One to the front and one to the side
Clap your hands once and clap your hands twice
And if it looks like this then you're doing it right

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita's all I need
A little bit of Tina's what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

Trumpet !
The trumpet !
Mambo number 5 !
(heh heh heh ha)

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita's all I need
A little bit of Tina's what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

I do all to
Fall in love with a girl like you
'Cause you can't run and you can't hide
You and me gonna touch the sky

Mambo number 5
Thưa quý ông và quý bà
Đây là bản Mambo số 5

Một, hai, ba, bốn, năm
Mọi người lên xe, nào ta cùng lái
Tiến đến quầy rượu ở gần góc đường
Những chàng trai nói họ muốn vài chai gin và nước ép
Nhưng tôi thực sự không muốn thế
Tôi muốn toec65 bia chảy tràn như tuần trước vậy
Tôi muốn say thật say vì bàn chuyện thật là rẻ tiền
Tôi thích Angela, Pamela, Sandra và Rita
Và tôi càng tiếp tục nói thì em biết đây, họ lại càng ngọt ngào hơn
Vậy thi tôi có thể làm gì nào? Tôi cầu xin em đấy, Chúa ơi
Đối với tôi tán tỉnh là một trò thể thao
Những gì bay bổng, đều tốt cả hãy để tôi hạ gục nó
Hãy bắt đầu chơi trumpet nào

Thêm một tí Monica vào đời tôi
Thêm một tí Erica đến bên tôi
Thêm một tí Rita là tất cả những thứ tôi cần
Thêm một tí Tina là thứ mà tôi thấy
Thêm một tí Sandra trong ánh nắng
Thêm một tí Mary cả đêm dài
Thêm một tí Jessica thì tôi đây
Thêm một tí của em giúp tôi trở thành người đàn ông của em

Bản mambo số 5 !

Nhảy lên và xuống và lắc xung quanh nào
Lắc đầu theo nhịp nhạc
Đưa tay lên trên mặt đất
Bước một bước bên trái và một bước bên phải
Một bước về phía trước và một bước về phía sau
Vỗ tay một lần và vỗ tay hai lần
Và nếu trông giống thế này thì em đang làm đúng đấy

Thêm một tí Monica vào đời tôi
Thêm một tí Erica đến bên tôi
Thêm một tí Rita là tất cả những thứ tôi cần
Thêm một tí Tina là thứ mà tôi thấy
Thêm một tí Sandra trong ánh nắng
Thêm một tí Mary cả đêm dài
Thêm một tí Jessica thì tôi đây
Thêm một tí của em giúp tôi trở thành người đàn ông của em

Kèn trumpet !
Chơi kèn trumpet !
Bản mambo số 5 !
(heh heh heh ha)

Thêm một tí Monica vào đời tôi
Thêm một tí Erica đến bên tôi
Thêm một tí Rita là tất cả những thứ tôi cần
Thêm một tí Tina là thứ mà tôi thấy
Thêm một tí Sandra trong ánh nắng
Thêm một tí Mary cả đêm dài
Thêm một tí Jessica thì tôi đây
Thêm một tí của em giúp tôi trở thành người đàn ông của em

Tôi làm mọi thứ
Để yêu một cô gái như em
Vì em không thể trốn chạy và em không thể lẩn tránh
Em và tôi sẽ chạm đến bầu trời

Bản mambo số 5 !

 
×
Quay lại
Top