[Lyrics] Mama - Ch!pz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Mom, this one's for you

You taught me how to speak
How to walk
How to live my life
You taught me how to smile
How to love
How to give and take


And when the sky is grey
You'll never turn away
You always make my day

Mama you're the queen of my heart
Mama there is no one like you
Mama you're the queen of my heart
You're my best friend
I love you


You showed me right from wrong
How to be strong
Always understand
It makes me feel all right
When you're by my side
You're my number one

And when the sky is blue
It is because of you

You have a magic tool

Mama you're the queen of my heart
Mama there is no one like you
Mama you're the queen of my heart
You're my best friend
I love you

If there are times when I am afraid
Then you are there for me

And say to me I can face anything
No one else can do
Mom it's only you

Mama you know it's true
Mama it's only you
Mama you know it's true
Mama it's only
Mama it's only


Mama you're the queen of my heart
Mama there is no one like you
Mama you're the queen of my heart
You're my best friend...
mẹ, đây là một ca khúc dành cho mẹ

mẹ dạy con làm thế nào để nói
Làm thế nào để đi

Làm thế nào để sống trên bước đường đời
Mẹ dạy con làm thế nào để cười
Làm thế nào để yêu
Làm thế nào để cho và nhận

Và khi bầu trời màu xám
Mẹ sẽ không bao giờ quay đi
Mẹ luôn xây dựng mỗi ngày của con


mẹ yêu, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ yêu, không có một ai giống như mẹ
mẹ yêu, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ là người bạn tốt nhất của con
con yêu mẹ lắm

mẹ dạy con biết lẽ phải từ điều sai
Làm thế nào để được mạnh mẽ
Luôn luôn hiểu

Điều đó làm cho tôi cảm thấy tất cả đều tốt đẹp
Khi mẹ bên cạnh con
mẹ là người tuyệt nhất của con

Và khi bầu trời màu xanh
Đó là vì mẹ
mẹ có một sức mạnh mẽ

mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ yêu, không có một ai giống như mẹ

mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ là người bạn tốt nhất của con
con yêu mẹ lắm

Nếu có những lúc khi con sợ hãi
Thì mẹ ở bên đây bên con
Và nói với con rằng con có thể đối mặt với bất cứ điều gì
Không ai có thể làm được điều đó
chi duy nhất có mẹ mà thôi


mẹ yêu, mẹ biết đó là sự thật
mẹ ơi, chỉ có mẹ là duy nhất
mẹ yêu, mẹ biết đó là sự thật
mẹ ơi, chỉ có mẹ là duy nhất
mẹ ơi, chỉ có mẹ mà thôi

mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ ơi, không có một ai giống như mẹ
mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con

mẹ là người bạn tốt nhất của con

 
×
Top Bottom