[Lyrics] Makin'a Mess - Skid Row

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Makin' a mess

T-bone Billy just a singin' the blues
Caught his lady with another man
Lit up a smoke and did some talkin'
With the back of his hand

She started shakin', started losing her mind
But he was kicking back and playing it cool
Signed her walkin' papers
Took the 5:15 to Kalamazoo

Sing for your supper,
Nobody rides for free
Eat your heart out, I'll send it C.O.D.

One, two baby what you do
Three, four let me show you the door
You're better off dead than makin' a mess of me
Five, six take your last licks
Seven, eight let me give it to you straight
You're better off dead than makin a mess of me

Now Billy-boy's out havin' a ball playin' fiddle at the local bar
Dark shades, cool kicks, he's Hollywood Blvd.
Slick Daddy and his fat cigar sayin':
"Sign upon the dotted line!"
He shook his head and said:
"All I need is that fiddle of mine!"

Sing for your supper,
Nobody rides for free
Take your big time, I'll take care of me

One, .....makin a mess of me

When trouble came knockin'
Billy kep-a-rockin' like this...

Sing for your ....I'll send it C.O.D.

One,.....makin a mess of me

One, ....makin a mess of me

Skid Row
Billy, anh chàng ca sĩ hát nhạc blue
Bắt gặp người yêu của mình cùng với người đàn ông khác
Anh đốt thuốc và nói chuyện với mình

Cô ta bắt đầu run rẩy và mất hết lý trí
Nhưng anh không phản đối gì và đồng ý để cô ra đi
Chuyến bay 5.15' tới Kalamazoo

Hãy hát để kiếm sống
Vì chẳng ai có thể sống mà không có tiền
Đau đớn âm thầm, tôi sẽ gửi nó bằng C.O.D (trả tiền sau khi nhận hàng). He he, chỗ ni không hiểu...

Một, hai, em yêu, em làm gì
Ba, bốn, để tôi mở cho em cánh cửa
Em hãy ra đi chứ đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi
Năm, sáu, hãy cố gắng lần cuối cùng
Bảy, tám, để tôi nói thẳng với em
Hãy ra đi chứ đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi

Giờ thì Billy đang vui thú ở quán bar
Những bóng người, nhảy nhót, anh là một ngôi sao
Ông Chủ miệng hút xì gà nói:
"Hãy kí vào đây!"
Anh lắc đầu: "Những gì tôi cần là việc của tôi!"

Hãy hát để kiếm sống
Vì chẳng ai có thể sống mà không có tiền
Hãy tiết kiệm thời gian của anh, để tự tôi lo việc của tôi

Một, ..... làm rối tung cuộc sống của tôi

Khi phiền toái gõ cửa
Billy hát (rock) ...

 
×
Quay lại
Top