[Lyrics] Make You Mine - The Corrs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Wondering, waiting for the day to fade away
So I can hold you once again and chase the fears away

Lie with me
Show me how you feel
I'm falling for you deeper everyday

When the night turns over
I'll lie with you
When the morning wakes you
I'm there by you
When the daylight takes you
I'll miss you
Til you come back home to me
And I can make you mine oh mine

Wanting you
Every waking moment I'm on fire - I'm on fire -
Always needing you
I'm aching for you only I'll never tire

Promise me
This is how we'll be
I'm falling deeper everyday

When the night turns over I'll lie with you
When the morning wakes you
I'm there by you
When the daylight takes you
I'll miss you til you come back home to me
When you come back home to me

I'll break you
I'll chase you
You'll find that you can't stand to be away
Not for a day - not for a day... -
Oh and when life defies you
I'll be the soul
You'll never go astray...
And you'll be mine, mine, mine, mine, mine...

- Fly with me, loose reality -
I'm falling deeper everyday
So when the night turns over
I'll lie with you
And when the morning wakes you
I'm there for you
When the daylight takes you
I'll miss you
Til you come back home to me
And I can make you mine
When the night turns over
I'll lie with you
When the morning wakes you
I'm there by you
When the daylight takes you
I'll miss you til you come back home to me
And I can make you mine mine, mine, oh mine
Oh mine...
Cứ thắc mắc, cứ chờ đợi cho ngày tàn đi
Nên em có thể ôm anh lần nữa và đuổi theo nỗi sợ đi mất

Nằm gần em
Cho em biết anh cảm nhận ra sao
em đang chìm đắm trong anh ngày càng sâu hơn

Khi màn đêm quay đi
em sẽ nằm kế anh
Khi bình minh đánh thức anh
em cũng đang ở đây với anh
Khi ánh sáng ban ngày lấy anh đi
Em sẽ nhớ anh
cho đến khi anh trở về nhà với em
Và em có thể làm cho anh là của em , ồ .. của em

Khao khát anh
Những lúc tản bộ mà em như có lửa đốt , em bừng cháy
Luôn cần có anh
Em đau lòng vì anh mà không hề mỏi mệt

hãy hứa với em
Đó là những gì chúng ta sẽ
em đang chìm ngập trong anh ngày càng sâu

Khi màn đêm quay đi em sẽ nằm kế anh
Khi bình minh đánh thức anh
em cũng đang ở đây với anh
Khi ánh sáng ban ngày lấy anh đi
Em sẽ nhớ anh
cho đến khi anh trở về nhà với em

Em sẽ nắm bắt anh
sẽ theo đuổi anh
Anh sẽ tìm ra rằng anh không thể chịu đựng sự lãng quên
không chỉ một ngày - không là một ngày-
và khi cuộc sống thách thức anh
em sẽ là sự dẫn dắt
Anh sẽ không hề lạc lối...
và anh sẽ là của em, của em ... (x4 )

- Hãy bay cùng em, buông rời thực tại-
Em đang chìm ngập ngày càng sâu
Khi màn đêm quay đi
em sẽ nằm kế anh
Khi bình minh đánh thức anh
em cũng đang ở đây với anh
Khi ánh sáng ban ngày lấy anh đi
Em sẽ nhớ anh
cho đến khi anh trở về nhà với em
Và em có thể làm cho anh là của em
...
và em có thể khiến anh là của em, của em ..
Ôi.. của em..
 

×
Quay lại
Top