[Lyrics] Magic - Justin Timberlake

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Magic

123 Go

Here we go

Your touch is so magic to me
The strangest things can happen
The way that you react to me
I wanna do somethin’ you can’t imagine
Imagine if there was a million mes talkin sexy to you like that
You think you can handle boy if i give you my squeeze and i need you to push it right back

Can you show me, show me
What’s your favorite trick that you wanna use on me
and I’ll volunteer and I’ll be flowin’ ……… oh babe

Chorus
(Uuuuh) All night show, it’s just you and the clock to do tricks you never seen
(Uuuuh) And I bet that I could make you believe that love is sexy magic (Aaaah)
So just me drive my body around you, I bet you’ll know what I mean
(Uuuuh) Cos’ you know that I could make you believe that my love is sexy magic (Aaaah)
Justin Timberlake Lyrics on <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.lyrics-celebrities.anekatips.com" target="_blank" rel="nofollow">www.lyrics-celebrities.anekatips.com</a>

Everything ain’t what it seems, I wave my hands and I got you
You feel so fly assisting me, but now its my turn to watch you
Ain’t gonna stop you if you wanna crowd my neck, talk sexy, do me like that
Just do what I taught you boy, when I give you my squeeze and I need you to push it right back

So can you show me, show me
What’s your favorite trick that you wanna use on me?
and I’ll volunteer and I’ll be fowin’ ……………. oh babe

Chorus
(Uuuuh) All night show, it’s just you and the clock to do tricks you never seen
(Uuuuh) And I bet that I could make you believe that love is sexy magic (Aaaah)
So just me drive my body around you, I bet you’ll know what I mean
(Uuuuh) Cos’ you know that I could make you believe that my love is sexy magic (Aaaah)

This is the part that we fall in love.. Ooohh
Lets slow it down so we fall in love.. Ohhh

(But don’t stop what ya doin to me)

Chorus
(Uuuuh) All night show, it’s just you and the clock to do tricks you never seen
(Uuuuh) And I bet that I could make you believe that love is sexy magic (Aaaah)
So just me drive my body around you, I bet you’ll know what I mean
(Uuuuh) Cos’ you know that I could make you believe that my love is sexy magic (Aaaah)

(Uuuuh) All night show, it’s just you and the clock to do tricks you never seen
(Uuuuh) And I bet that I could make you believe that love is sexy magic (Aaaah)
So just me drive my body around you, I bet you’ll know what I mean
(Uuuuh) Cos’ you know that I could make you believe that my love is sexy magic (Aaaah)

Magic - Justin Timberlake

123 bắt đầu

Nào chúng ta bắt đầu


Sự chạm vào của em như là 1 điều kì diệu với tôi
Điều kì lạ nhất có thể xảy ra
Cái cách mà bạn phản ứng với tôi
Tôi muốn làm vài thứ mà bạn không thể tưởng tượng
Hãy tưởng tượng nếu có một triệu thứ hỗn độn nói về t.ình d.ục như bạn cho rằng
Bạn nghĩ bạn có thể điều khiển chàng trai nếu tôi ôm chặt bạn vào lòng và tôi cần bạn đẩy nó trở lại


Bạn có thể chỉ tôi, hãy chỉ tôi
Trò đùa ưa thích nào mà bạn muốn áp dụng cho tôi
và tôi sẽ là tình nguyện viên và tôi sẽ trôi đến những nơi xa xôi mà không có gì chỉ với đôi giày trên ngườioh babe

Chorus

(Uuuuh) Màn đêm hiện ra, chẳng qua là cái đồng hồ đã đánh lừa làm bạn không thấy
(Uuuuh) Và tôi cá là tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu là ma lực của tình tục (Aaaah)
Như vậy, chỉ cần để cơ thể tôi xung quanh bạn, tôi cá là bạn sẽ biết những gì tôi muốn nói (Uuuuh) Bạn biết đấy tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu của tôi là ma lực của t.ình d.ục (Aaaah)

Tất cả mọi thứ có vẻ như không phảI là nó, tôi đã vẫy tay và tôi nhận được bàn tay bạn
Bạn cảm thấy quá tỉnh táo khi giúp tôi, nhưng bây giờ tôi chuyển sang xem bạn
Đừng dừng lại nếu bạn muốn cổ ép tôi, nói chuyện sexy, làm tôi như thế
Chỉ cần làm những gì tôi dạy bạn với chàng trai , khi tôi ôm chặt bạn vào lòng và tôi cần bạn đẩy nó trở lại
Bạn có thể chỉ tôi, hãy chỉ tôi
Trò đùa ưa thích nào mà bạn muốn áp dụng cho tôi
và tôi sẽ là tình nguyện viên và tôi sẽ trôi đến những nơi xa xôi mà không có gì chỉ vớI đôi giày oh babe

Chorus

(Uuuuh) Màn đêm hiện ra, chẳng qua là cái đồng hồ đã đánh lừa làm bạn không thấy
(Uuuuh) Và tôi cá là tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu là ma lực của tình tục (Aaaah)
Như vậy, chỉ cần để cơ thể tôi xung quanh bạn, tôi cá là bạn sẽ biết những gì tôi muốn nói (Uuuuh) Bạn biết đấy tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu của tôi là ma lực của t.ình d.ục (Aaaah)

Đây là lúc mà chúng tôi rơi trong tình yêu ... Ooohh
Hãy chậm lại để chúng tôi rơi trong tình yêu ... Ohhh
(Nhưng đừng dừng lại những gì bạn đang làm với tôi)

Chorus

(Uuuuh) Màn đêm hiện ra, chẳng qua là cái đồng hồ đã đánh lừa làm bạn không thấy
(Uuuuh) Và tôi cá là tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu là ma lực của tình tục (Aaaah)
Như vậy, chỉ cần để cơ thể tôi xung quanh bạn, tôi cá là bạn sẽ biết những gì tôi muốn nói (Uuuuh) Bạn biết đấy tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu của tôi là ma lực của t.ình d.ục (Aaaah)
(Uuuuh) Màn đêm hiện ra, chẳng qua là cái đồng hồ đã đánh lừa làm bạn không thấy
(Uuuuh) Và tôi cá là tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu là ma lực của tình tục (Aaaah)
Như vậy, chỉ cần để cơ thể tôi xung quanh bạn, tôi cá là bạn sẽ biết những gì tôi muốn nói (Uuuuh) Bạn biết đấy tôi có thể làm cho bạn tin rằng tình yêu của tôi là ma lực của t.ình d.ục (Aaaah) 
×
Quay lại
Top