[Lyrics] Lullaby - Sia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Send a wish upon a star
Do the work and you'll go far
Send a wish upon a star
Make a map and there you are

Send a hope upon a wave
A dying wish before the grave
Send a hope upon a wave

For all this souls you failed to save

And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well
And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell

Of a life spent trying to do well

Send a question in the wind
It's hard to know where to begin
So send the question in the wind
And give an answer to a friend

Place your past into a book
Put in everything you ever took
Place your past into a book

Burn the pages let them cook

And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well
And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell

Of a life spent trying to do well

Repeat chorus

Send a wish upon a star
Send a wish upon a star
Gởi ước nguyện lên vì sao
Làm việc và bạn sẽ tiến xa
Gởi ước nguyện lên vì sao

Vẽ đường và bạn sẽ đến

Gởi hy vọng lên đầu ngọn sóng
Một điều ước đang tàn lụi
Gởi hy vọng lên đầu ngọn sóng
Vì tất cả những linh hồn không thể cứu vớt

Và bạn đã đứng vững
Giờ bạn sẽ ngã quỵ
Đừng phá vỡ phép màu

Của cuộc đời đã cố gắng
[x2]

Gởi nghi vấn theo ngọn gió
Thật khó biết điểm bắt đầu
Vậy hãy gởi nghi vấn theo ngọn gió
Và trao đáp án cho người bạn mình

Đặt quá khứ vào quyển sách
Đặt vào tất cả những thứ từng nhận

Đặt quá khứ vào quyển sách
Đốt những trang sách đi để tất cả thành tro bụi

[Điệp khúc][x2]

Repeat chorus

Gởi ước nguyện lên vì sao
Gởi ước nguyện lên vì sao

 
×
Quay lại
Top