[Lyrics] Lullaby - One Republic

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Days feel hard earned
Night grows longer
Summer says its goodbyes
And darkness covers
We find shelter
Our own place to hide

Oh

As the light goes out
Thoughts turn to angels
Over us
Oh
As the night comes in
Dreams start their drifting
And you hear
A lullaby
Ooooooh

A lullaby
You and I

Trees touch windows
Say their hellos
We hear this house as it settles in
Worry slips away
It don't know your name
It don't know where to find us


Oh
As the light goes out
Thoughts turn to angels
All around us
Oh
As the night comes in
Dreams start their drifting
And we hear

A lullaby
A lullaby
You and I
You and I

Ooooooooooh
Ngày mệt nhoài
Đêm như kéo dài vô tận

Mùa hạ nói lời chia tay
Và bóng đêm bao phủ
Chúng ta tìm một chỗ trú ẩn
Một nơi cho riêng đôi mình

Khi ánh đèn phụt tắt
Tôi nghĩ đến những thiên thần
Bay lượn
Và màn đêm bước vào

Những giấc mơ dần trôi xa
Và em nghe thấy
Một khúc hát ru
Một khúc hát ru
Cho anh và cho em...

Những nhành cây khẽ chạm ô cửa sổ
Nói lời chào
Chúng ta nghe tiếng ngôi nhà lặng im

Những lo lắng, muộn phiền tan biến
Không biết tên em...
Không biết nơi nào để tìm kiếm đôi ta...

Khi ánh đèn phụt tắt
Tôi nghĩ đến những thiên thần
Bay lượn
Và màn đêm bước vào
Những giấc mơ dần trôi xa

Và em nghe thấy
Một khúc hát ru
Một khúc hát ru
Cho anh và cho em...

 
×
Top Bottom