[Lyrics] Lucifer's Angel - The Rasmus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lucifer's Angel.

Behind those eyes lies the truth
and grief
Behind those beautiful smiles
I've seen tragedy
The flawless skin hides
the secrets within
The silent forces that secretly ignite
your sins

Fly away
fly away
From the torch of blame
They hunt you-the Lucifer's Angel

Never lived
you never died
Your life has been denied
They call you
Lucifer's Angel

Beyond these clouds you can
hide all your tears
Beyond this world you'll be safe
from their wicked fears
And in their hearts they fear
your demands
You know their minds
won't accept you, they'll never
understand

Fly away
fly away
From the torch of blame
They hunt you
Lucifer's Angels

Never lived
you never died
Your life has been denied
They call you
Lucifer's Angel

On your own
I know you can make it
truth or bone
I know you can shake it
Survive alone
I know you can take it
ohhhohhhohhh

Fly away
Fly away
From the torch of blame
They hunt you-the Lucifer's Angel

Never lived
you never died
Your life has been denied
They call you
Lucifer's Angel

Beyond these clouds you can
hide all your tears
Beyond this world you'll be safe
from their wicked fears
And in their hearts they fear
your demands
You know their minds
won't accept you, they'll never
understand

Fly away
fly away
From the torch of blame
They hunt you
Lucifer's Angels

Never lived
you never died
Your life has been denied
They call you
Lucifer's Angel

On your own
I know you can make it
truth or bone
I know you can shake it
Survive alone
I know you can take it
ohhhohhhohhh

Fly away
Fly away
From the torch of blame
They hunt you-the Lucifer's Angel

Never lived
you never died
Your life has been denied
They call you
Lucifer's Angel

Fly away
Fly away
Run away
Run away
Hide away
Hide away-Lucifer's Angel


Fly away
Fly away
Run away
Run away
Hide away
Hide away-Lucifer's Angel

Fly away
Fly away
Run away
Run away
Hide away
Hide away-Lucifer's Angel
Thiên sứ của Lucifer.

Sau đôi mắt đó trải dài sự thật và nỗi đau.
Sau những nụ cười đẹp đẽ đó tôi nhìn thấy bi kịch.
Làn da không tì vết ẩn giấu bí mật bên trong.
Những thế lực ngầm âm thầm kích động tội lỗi của em.

Bay đi.
Bay đi.
Khỏi ngọn đuốc của sự khiển trách.
Chúng săn đuổi em, thiên sứ của Lucifer.

Không bao giờ sống.
Em không bao giờ chết.
Sự sinh tồn của em đã bị phủ nhận.
Chúng gọi em là thiên sứ của Lucifer.

Vượt lên tầng mây này em có thể giấu đi những giọt lệ.
Thoát khỏi thế giới này em được an toàn khỏi nỗi sợ độc ác của chúng.
Và trong thâm tâm, chúng khiếp sợ sự đòi hỏi của em.
Em biết đầu óc chúng sẽ không chấp nhận em, chúng sẽ không bao giờ hiểu.

Bay đi.
Bay đi.
Khỏi ngọn đuốc của sự khiển trách.
Chúng săn đuổi em, thiên sứ của Lucifer.

Không bao giờ sống.
Em không bao giờ chết.
Sự sinh tồn của em đã bị phủ nhận.
Chúng gọi em là thiên sứ của Lucifer.

Không người giúp đỡ.
Tôi biết em có thể làm được.
Lẽ phải hay tranh chấp.
Tôi biết em có thể lay chuyển nó.
Tồn tại đơn độc.
Biết em có thể chịu đựng.

Bay đi.
Bay đi.
Khỏi ngọn đuốc của sự khiển trách.
Chúng săn đuổi em, thiên sứ của Lucifer.

Không bao giờ sống.
Em không bao giờ chết.
Sự sinh tồn của em đã bị phủ nhận.
Chúng gọi em là thiên sứ của Lucifer.

Bay đi.
Bay đi.
Chạy đi.
Chạy đi.
Trốn đi.
Trốn đi-thiên sứ của Lucifer. [x3]

 
×
Quay lại
Top