[Lyrics] Love Lost - The Temper Trap

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Our love was lost
But now we've found it
Our love was lost, was lost
And hope was gone

Our love was lost
But now we've found it
And if you flash your heart, your heart
I won't deny it
I promise

I promise

Your walls are up
Too cold to touch it
Your walls are up, are up
Too high to climb

I know it's hard
But I can still hear it beating
So if you flash your heart
I won't mistreat it
I promise

I promise

Our love was lost
In the rubble are all the things
That you've, you've been dreaming of
Keep me in mind
When you're ready
I am here
To take you every time

Oh, our love was lost
Lost, lost, lost, lost..
Our love was lost
But now its found
Tình yêu ta đã mất
Nhưng giờ chúng ta đã tìm thấy
Tình yêu ta đã mất, đã mất rồi
Và niềm hi vọng cũng chẳng còn nữa

Tình yêu ta đã mất
Nhưng giờ chúng ta đã tìm thấy
Và nếu em lóe sáng con tim mình, con tim em đó
Thì anh sẽ không chối bỏ nó đâu
Anh hứa đó

Anh hứa đó

Rào cản em dựng nên
Thật quá lạnh đến không thể chạm nổi
Những bức tường đã được dựng lên rồi.
Thật quá cao đến nỗi không thể trèo qua được.

Anh biết rằng thật khó
Nhưng anh vẫn nghe được tiếng đập
Vì thế nếu em lóe sáng con tim mình
Thì anh sẽ không ngược đãi em đâu
Anh hứa

Anh hứa

Tình yêu đôi ta đã mất
Tất cả những điều em từng một thời mơ tới,
Giờ đã vỡ thành đá vụn
Hãy luôn nhớ đến anh
Và khi em đã sẵn sàng
Anh ở đây
Để bên em mọi lúc

Ôi, tình yêu đôi ta đã mất
Mất, mất, mất đi rồi...
Tình ta đã mất
Nhưng giờ được tìm lại.

 
×
Quay lại
Top