[Lyrics] Love Is A Killer - Vixen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Only a fool believes
It's better to have loved and lost
Than never to have loved at all
So I don't wanna take that fall
It's a long long long way down

I'm hurt
Love struck me down again
Enticed me in and pulled the pin
Blew my tender heart sky high
Now in my pain I'm asking why
As I'm crying
Should I give it my last try
Or say goodbye

Love is a killer
A homicidal fiend
Love is a killer
It'll be the death of me
I got a target on my back
For a cupid dressed in black
Love is a killer
It's killing me

Love so sweetly backoning
I've seen your face
Called your name
I tasted the tears you cried
Lived in shadows in my mind
Frozen here in time
Don't leave me here to die

Love is a killer
A homicidal fiend
Love is a killer
It'll be the death of me
I've got a target on my back
For a cupid dressed in black
Love is a killer
It's killing me

You fascinate and yet frustrate
Demand so much of me,yeah
I've had enough
It's tearing me up inside
Cross my heart hope to survive
You got a smoking gun
Well don't shoot me love

No,you're a killer
A homicidal fiend
Love is a killer
It'll be the death of me
I've got a target on my back
For a cupid dressed in black
Love is a killer
Love is a killer
Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tin
Rằng tốt hơn nên có một mối tình để rồi mất đi
Còn hon chưa bao giờ yêu
Thế nên tôi sẽ chẳng yêu đương gì
Còn xa xa xa lắm

Tôi tổn thương
Tình yêu lại đánh gục tôi lần nửa
Đã lôi kéo tôi và làm quỵ ngã tôi trong vọng kiềm
Thổi bay trái tim nhân hậu này
Và tôi tự hỏi vì sao trong nỗi đau ấy
Khi tôi rơi lệ
Tôi có nên cho tình yêu cơ hội cuối
Hay nói lời tạm biệt

Ái tình là tên sát nhân
Một kẻ sát nhân
Ái tình là tên sát nhân
Đó sẽ là cái chết của tôi
Lưng tôi đã là đích
Cho một thần tình yêu khoác bộ áo đen
Ái tình là tên sát nhân
Đang truy sát tôi

Tình ái với dáng điệu thật quyến rũ
Từ lúc tôi gặp anh
Và gọi tên anh
Tôi đã nếm trải những giọt nước mắt mà anh khóc
Sống trong tâm trạng u uất
Đứng sững lại trong thời gian
Anh đừng rời bỏ lại tôi chết mòn mỏi

Ái tình là tên sát nhân
Một kẻ sát nhân
Ái tình là tên sát nhân
Đó sẽ là cái chết của tôi
Lưng tôi đã là đích
Cho một thần tình yêu khoác bộ áo đen
Ái tình là tên sát nhân
Đang truy sát tôi

Anh đã mê hoặc tôi và làm hỏng hết cả
Đòi hỏi quá nhiều ở tôi
Tôi chịu đựng quá đủ rồi
tất cả giằng xé cõi lòng tôi
Tôi phải khẩn cầu bằng con tim để hy vọng được sống
Anh đã có được khẩu súng nghiện ngập đó
Vậy thì đứng có đẩy tôi vào tình yêu nữa

Ôi không! Chính anh là tên sát nhân
Một kẻ sát nhân
Ái tình là tên sát nhân
Đó sẽ là cái chết của tôi
Lưng tôi đã là đích
Cho một thần tình yêu khoác bộ áo đen
Ái tình là tên sát nhân
Ái tình là tên sát nhân

 
×
Top Bottom