[Lyrics] Love In Vain - The Rolling Stones

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Well I followed her to the station
With a suitcase in my hand
Yeah, I followed her to the station
With a suitcase in my hand
Whoa, it's hard to tell, it's hard to tell
When all your love's in vain

When the train come in the station

I looked her in the eye
Well the train come in the station
And I looked her in the eye
Whoa, I felt so sad so lonesome
That I could not help but cry

When the train left the station
It had two lights on behind
Yeah, when the train left the station

It had two lights on behind
Whoa, the blue light was my baby
And the red light was my mind
Tôi tới nhà ga theo cô ấy
Với một va ly nắm trong tay
Tôi tới nhà ga theo cô ấy
Với một va ly nắm trong tay
Ôi, khó sao để tỏ bày

Khi tình của bạn đong đầy viển vông

Tôi nhìn cô vào trong đôi mắt
Khi đoàn tàu đã sắp vào ga
Tôi nhìn cô vào trong đôi mắt
Khi đoàn tàu đã sắp vào ga
Lòng buồn, cô lẻ đến là
Chẳng sao tránh nổi lệ sa hai hàng

Tàu rời ga lẹ làng khi đó

Hai ánh đèn còn tỏ phía sau
Tàu rời ga lẹ làng khi đó
Hai ánh đèn còn tỏ phía sau
Đèn xanh như nỗi em sầu.
Còn đèn ánh đỏ như mầu lòng tôi

 
×
Quay lại
Top