[Lyrics] Lost Then Found - Varsity Fanclub

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You don’t gotta worry anymore
Girl I got a feeling since you walked through the door
That we don’t need nobody but the two of us
Just you and me against the world

We don’t gotta look for it, it's so hard
You and me were lost now we’re in each others arms
Finally we found something that we can hold
And I can’t let it go cause now (tell me how)

Lost in your love and it's pulled me in
Searching for some kind of sign to begin
Caught in your world and I'm turned around
Now that you got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
You got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
Now that you got me lost then found

I don’t go to see it to believe
All that I gotta know is that you never would leave
And you don’t need the story of how my heart broke
Cause I can tell you already know

I don't know how he treats you so bad
I can almost hear all of the things that he said
But we don’t need to spend even one minute longer
Thinkin' about the past
What doesn’t kill us makes us stronger now

Lost in your love and it's pulled me in
Searching for some kind of sign to begin
Caught in your world and I'm turned around
Now that you got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
You got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
Now that you got me lost then found

Whenever you’re lost at sea baby just call for me
Cause you know I’ll be calling for you
Whenever you turn the page dance on another stage
Know in this life I’ll be dancing with you

Took me, you got me and turned me around
Now look what we found...

Lost in your love and it's pulled me in
Searching for some kind of sign to begin
Caught in your world and I'm turned around
Now that you got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
You got me lost then found
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
I’m looking and you’re looking
Now that you got me lost then found
Đừng phiền muộn thêm nữa
Em, anh đã cam thấy từ khi em bước qua cánh cửa đó
Rằng hai ta không cần ai khác nhưng chúng ta
Chỉ có anh và em chống lại thế giới này

Chúng ta không phải đợi chờ, vì điều đó quá khó
Anh và em đã lạc lối giờ giờ ta trong vòng tay nhau
Cuối cùng ta tìm thấy điều ta có thể năm lấy
Và anh sẽ không đê nó qua bởi giờ đây (nói anh nghe ra sao)

Lạc trong tình em hay tình anh cuốn anh vào
Tìm kiếm vài dấu hiêuh để bắt đầu
Bởi trong thế giới của em anh bối rối
Giờ em tìm lại sau khi mất đi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đánh mất và lại tìm thấy
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Giờ em khiến anh tìm lại sau khi đánh mất

Anh không tới xem để tin
Tất cả, anh phải hiểu em sẽ không bao giờ ra đi
Và em không cần biết câu chuyện, con tim anh tan vỡ thế nào
Bởi anh có thể nói với em , anh hiểu hết

Anh không biết anh ta đối xử với em tồi thế nào
Anh có thể nghe những điều anh ta nói , hầu hết
Nhưng chúng ta không cần thêm chút thời gian nào
Để nghĩ về quá khứ đâu
Điều không làm ta héo mòn chỉ làm ta mạnh mẽ thêm

Lạc trong tình em hay tình anh cuốn anh vào
Tìm kiếm vài dấu hiêuh để bắt đầu
Bởi trong thế giới của em anh bối rối
Giờ em tìm lại sau khi mất đi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đánh mất và lại tìm thấy
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Giờ em khiến anh tìm lại sau khi đánh mất

Rồi khi nao em lạc giữa biển khơi, hãy gọi anh
Vì anh sẽ luôn đáp lời, em biết mà
Khi em quay lại sàn nhảy khác
Hãy biết rằng anh sẽ nhảy cùng em nơi ấy

nắm lấy anh , em có anh và khiến anh bối rối
Và hãy nhìn những gì ta tìm thấy

Lạc trong tình em hay tình anh cuốn anh vào
Tìm kiếm vài dấu hiêuh để bắt đầu
Bởi trong thế giới của em anh bối rối
Giờ em tìm lại sau khi mất đi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đánh mất và lại tìm thấy
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Anh đang chờ còn em đang đợi
Giờ em khiến anh tìm lại sau khi đánh mất

 

×
Quay lại
Top