[Lyrics] Look Into Lost Years - Fairyland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Look Into Lost Years

Ado shara imbesi derio
Are dosi pariso dal'Arel
Lio deren assa li mehena
Ore del Osyrhia

When life was sweet and feelings weren't lost
When all was clear like dawn on Dal'Arel

The thought of you forever in my heart
My sisters of the light
Nhìn Vào Tháng Năm Đã Mất

Khi cuộc đời thật êm đềm, cảm xúc vẫn còn đây
Khi tất cả đều trong veo như ánh bình minh ở Dal'Arel
Nghĩ suy của người còn mãi trong tim tôi
Ơi những nàng hầu của đấng toàn năng


 
×
Quay lại
Top