[Lyrics] Long Way To Go - The Click Five

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
LONG WAY TO GO

Was it you
That said that you could never get enough of me
But you confessed
That when we were alone you had to tell yourself
lf to breathe
So maybe i Should feel a little more like
i''ve been living in a dream
Well I''m asking you should I stay

Even though I love you
(i cant help thinking about if i''d be better without you)
If we stay together
(it could get worse, then again, maybe it could get better)
Even though i love you
(i cant help thinking about if i''d be better without you)
Somethings wrong we both know
That you and i still got a long way to go

Why would you
Wanna be with me instead of other guys
Oh make me feel
Like something special
God I think i''ve heard million times
So would it be enough
To buy you everything and call you mine
Cause it won''t last long if I do

Even though I love you
(I cant help thinking about if i''d be better without you)
If we stay together
(it could get worse, then again, maybe it could get better)
Even though I love you
(I cant help thinking about if i''d be better without you)
Somethings wrong we both know
That you and i still got a long way to go

If I would leave tomorrow
You''d be the last to know
Even though I love you
If we stay together

Even though I love you
(I cant help thinking about if I''d be better without you)
If we stay together
(it could get worse, then again, maybe it could get better)
Even though I love you
(I cant help thinking about if I''d be better without you)
Somethings wrong we both know
That you and i still got a long..long way to go
Long way to go
Long way to go
Still got a long way to go

Đó có phải là em
Nói rằng em không bao giờ hiểu hết anh
Nhưng em đã thú nhận
Rằng khi chúng ta bên nhau, em phải tự mình nói ra
Nếu thổ lộ
Có lẽ anh cũng cảm thấy một chút,
Anh đã sống trong một cơn mơ
Anh đang hỏi em, anh có nên ở lại

Mặc dù anh yêu em
Anh không thể không nghĩ rằng nếu tốt hơn hết là tránh xa em
Nếu chúng ta bên nhau
Điều đó có thể tồi tệ hơn, rồi một lần nữa, điều đó cố thể tốt hơn
Mặc dù anh yêu em
Anh không thể hông nghĩ rằng nếu tốt nhất là anh nên không có em
Có những điều sai trái mà hai ta đều biết
Rằng anh và em vẫn còn một quãng đường dài để đi

Sao em
Muốn ở bên anh thay vì những người con trai khác
Oh, làm anh cảm thấy có điều gì đó đặc biệt
Chúa ơi, anh nghĩ rằng anh đã nghe cả triệu lần
Vậy như vậy là đủ chưa
Để mua cho em mọi thứ và nói rằng em là của anh
Vì điều đó sẽ không kéo dài nếu anh làm thế
Mặc dù anh yêu em
Anh không thể không nghĩ rằng nếu tốt hơn hết là tránh xa em
Nếu chúng ta bên nhau
Điều đó có thể tồi tệ hơn, rồi một lần nữa, điều đó cố thể tốt hơn
Mặc dù anh yêu em
Anh không thể hông nghĩ rằng nếu tốt nhất là anh nên không có em
Có những điều sai trái mà hai ta đều biết
Rằng anh và em vẫn còn một quãng đường dài để đi

Nếu anh ra đi vào ngày mai
Em sẽ là người cuối cùng biết điều đó
Mặc dù anh yêu em
Nếu chúng ta ở bên nhau

Mặc dù anh yêu em
Anh không thể không nghĩ rằng nếu tốt hơn hết là tránh xa em

Nếu chúng ta bên nhau
Điều đó có thể tồi tệ hơn, rồi một lần nữa, điều đó cố thể tốt hơn
Mặc dù anh yêu em
Anh không thể hông nghĩ rằng nếu tốt nhất là anh nên không có em
Có những điều sai trái mà hai ta đều biết
Rằng anh và em vẫn còn một quãng đường dài để đi
Con đường còn dài
Con đường còn dài
Luôn có một dài đường dài dể đi 
×
Top Bottom