[Lyrics] Livin' The Suite Life - Steve Rushton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Oh,oh,oh,oh,oh
Come along with me
Lets get on to see
What this world has for you and for me now
Which ever way the wind blows
We say hey ho, let's go !
Oh oh oh
This boat's rockin

Oh oh oh
Ain't no stoopin us now cause we're livin the suite life
Oh oh oh
This boat's rockin
Oh oh oh
Rockin the whole world round
And we're livin the suite life now
Hey ho oh oh oh
Let's go
Oh,oh,oh,oh,oh
Đi theo tôi nào
Lên đây xem nè
Những gì thế giới đã cho bạn và tôi
Dù gió thổi hướng nào đi nữa
Chúng ta nói "hey ho, cùng đi nào"
Oh oh oh
Con tàu đang lắc lư

Oh oh oh
Không cản chúng ta được vì chúng ta đang sống cuộc sống thượng hạng mà
Oh oh oh
Con tàu đang lắc lư
Oh oh oh
Làm xoay động thể giới xung quanh
Và chúng ta đang sống cuộc sống thượng hạng
Hey ho oh oh oh
Đi thôi


 
×
Top Bottom