[Lyrics] Little Red Riding Hood - The Meteors

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hey there little red ridin' hood,
you sure are lookin' good
You're everything what this big bad wolf
would want

Little red ridin' hood,
I don't think that a big girl sould
go walkin' in the streets or woods alone
What big eyes you have,
the kinda' eyes that'll drive wolves mad

So to see, you don't get chased, I think I'll to walk with you to be safe

What full lips you have (?)

Before we get to Grandma's place,
you are to see things just my way
I'm gonna keep my sheep suit on
untill I'm sure that you've been shown,
that I can be trusted
here to walk with you alone

Little red ridin' hood,
I'd like to show you now if I could,
but you might think that
I'm a big bad wolf so I wont

What big heart I have,
all the better just to love you with

Little red ridin' hood,
even bad wolves can be good
I'm gonna keep you satisfied,
just walk on by my side
And before we get to Grandma's place,
you aught to see things just my way

I'm gonna' keep my sheep suit on,
untill I'm sure that you've been shown,
that I can be trusted here to
walk with you alone

Little red ridin' hood,
I'd like to give it to ya now if i could,
but you might think I'm a big bad wolf so I wont
What big heart I have,
all the better just to love you with

Little red ridin' hood,
even bad wolves can be good
I'm gonna keep you satisfied
just walk on by my side

And before we get to Grandma's place
you aught to see things just my way
Ôi này cô bé quàng khăn đỏ kia ơi
Em trông thật là dễ thương tuyệt vời
Em là những gì mà gã sói bự này thèm muốn

Bé quàng khăn đỏ
Ta không cho là một cô bé nên
Đi dạo trên đường hay giữa rừng chỉ có một mình
Đôi mắt to của em
Đôi mắt sẽ khiến cho mọi con sói phát điên

Thấy không em? Em đâu có bị dí đâu, ta sẽ bước cùng với em để đảm bảo em an toàn

Ôi đôi môi mọng tuyệt vời

Trước khi mình tới nhà bà em
Em sẽ được thấy mọi thứ theo cách của ta
Ta sẽ cư xử thật đường hoàng
Cho tới khi ta chứng tỏ cho em thấy rằng ta thật đáng tin
Để một mình bước cùng đường với em

Bé quàng khăn đỏ
Ta muốn cho em thấy ngay bây giờ nếu ta có thể
Nhưng em nghĩ rằng ta là con sói ác độc
Nên thôi vậy

Một con tim nhân từ
Và những gì tốt đẹp hơn để yêu em bằng con tim ấy

Bé quàng khăn đỏ
Thậm chí đến những con sói ác độc cũng có thể tốt bụng
Ta sẽ cho em thoả mãn
Chỉ cần em bước đi bên ta
Trước khi mình tới nhà bà em
Em sẽ được thấy mọi thứ theo cách của ta

Ta sẽ cư xử thật đường hoàng
Cho tới khi ta chứng tỏ cho em thấy rằng ta thật đáng tin
Để một mình bước cùng đường với em

Bé quàng khăn đỏ
Ta muốn cho em thấy ngay bây giờ nếu ta có thể
Nhưng em nghĩ rằng ta là con sói ác độc
Nên thôi vậy

Một con tim nhân từ
Và những gì tốt đẹp hơn để yêu em bằng con tim ấy

Bé quàng khăn đỏ
Thậm chí đến những con sói ác độc cũng có thể tốt bụng
Ta sẽ cho em thoả mãn
Chỉ cần em bước đi bên ta
Trước khi mình tới nhà bà em
Em sẽ được thấy mọi thứ theo cách của ta

 
×
Quay lại
Top