[Lyrics] Lilium - Kawabe Chieko / 河辺 千恵子

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Os iusti meditabitur sapientiam
Et lingua eius loqueter indicium
Beatus vir qui suffert tentationem
Quoniqmcum probates fuerit accipient coronam vitae
Kyrie, ignis, divine, eleison

O quam sancta
Quam serena
Quam benigna
Quam amoena
O castitas Lilium!

Kyrie, ignis, divine, eleison
O quam sancta
Quam serena
Quam benigna
Quam amoena
O castitas Lilium!

_____________________________


The mouth of the just shall meditate wisdom
And his language shall be clear
Blessed is he who suffers temptation
Since he, with striving, shall recieve the crown of life
Lord, fire divine, have mercy

Oh how sacred
How serene
How benevolent
How lovely
Oh, lily of purity

Oh how sacred
How serene
How benevolent
How lovely
Oh, lily of purity!
Lord, fire divine, have mercy(The mouth of just will meditate wisdom
And its language will say its judgment.
Blessed he is the man who resists to the temptation,
Then when it has passed the test
It will receive the crown of the life.


Gentleman, divine fire, ten mercy.
Oh, how santa,
How calm,
How benevolent,
How beautiful,
Oh, iris of the purity.)


<img src="https://www.animeshade.kit.net/elfen_lied.jpg" height="400 " weith="200">

Những người công bằng lúc nào cũng suy ngẫm về công lý
Và lời phán xét của họ sẽ là lẽ phải
Cầu cho những người đang phải đương đầu với những cám dỗ
Anh ta, với những đấu tranh và nỗ lực của bản thân, sẽ nhận được vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng trong cuộc đời
Thưa Thượng Đế, với ánh sáng thần thánh và lòng khoan dung của ngài

thật là thiêng liêng
thật là nhân hậu
thật đáng yêu
Ôi , đoá huệ tây thanh khiết


thật là thiêng liêng
thật là nhân hậu
thật đẹp đẽ
Ôi , đoá huệ tây thanh khiết
Thượng Đế ơi, với ánh sáng thiêng liêng và lòng độ lượng...

 
×
Quay lại
Top