[Lyrics] Let's Take A Rocketship To Space -

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Let's take a Rocket Ship to Space!
I hear it's a real swinging place!
There isn't much air, or gravity there.
The stars will make your heart race!
Let's take a rocket ship,
Let's take a rocket ship,
Let's take a rocket ship to Space!

Let's take a saucer to the stars,
Look out Moon, move over Mars!
The Martians all rock to Bassie and Bach!
So bring your maracas and your jazz guitars!
Let's take a saucer to the stars!
Let's take a rocket ship,
A crazy three-stage rocket ship,
Let's take a rocket ship to space!
Chúng ta hãy lái tên lửa vào không gian
Nghe nói đó là nơi hỗn tạp
không có nhiều không khí hay trọng lực
Những ngôi sao sẽ khiến con tim bạn bay bổng
Chúng ta hãy lái tên lửa,
Chúng ta hãy lái tên lửa,
Chúng ta hãy lái tên lửa vào không gian

Nào cùng ngao du qua những vì sao
Coi chừng mặt trăng đấy, tránh sao Hỏa ra kìa
Từ nhóm The Martians tới Bassie and Bach đều thật tuyệt
Vì vậy hãy đem theo lục lạc và đàn nhạc jazz nhé
Nào cùng ngao du qua những vì sao
Chúng ta hãy lái tên lửa,
Con tàu ba tầng
Chúng ta hãy lái tên lửa vào không gian

 
×
Top Bottom