[Lyrics] Let's Chill - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
All right
Here we go
Follow me now
Come on
Hit it

Everybody do your dance
Ain´t nothing better
Than an all night jam
No ha

Are you ready for a little
Something new tonight
(Oh yeah)
I got a brand new step up thing
You´re gonna like
Come on boys

Gotta do like I do
Just follow my lead

Everybody let's chill
Do the ice cream freeze
Strike your pose
Can you do the milkshake
Shake it
Shake it down low

Do the snow cone slide
Left to right
Put your hands in the air
We can party all night

Do the ice cream freeze
(Whoa)
Strike your pose
(Hey)
Can you do the milkshake
Shake it
Shake it down low

Do the snow cone slide
Left to right
Put your hands in the air
We can party all night

Shake it
Shake it (2x)
Shake it (3x) down low
And do the ice creem freeze
Ha

All kinds of step ups
Make you feel good
(Make you feel real good)
Tripple step butterfly
Sugar fun
(Shake it) (4x)

But I´m come in with a new thing
It´s what ya need
(That´s right)
Now everybody want the ice cream freeze
(Whohoo)
Come on boys

Gotta do like I do
Just follow my lead

Everybody let's chill
Do the ice cream freeze
Strike your pose
Can you do the milkshake
Shake it
Shake it down low

Do the snow cone slide
Left to right
Put your hands in the air
We can party all night

Do the ice cream freeze
Strike your pose
Can you do the milkshake
Shake it
(Shake it shake it down low)
Shake it down low

Do the snow cone slide
Left to right
(Left to right)
Put your hands in the air
We can party all night

Party all night

Can I hear someone say party
(Party)
We´re just getting started
Whoa

Wanna take it from the top
Well you know I will
Now everybody let´s chill
(Uh oh)
Lights camra freeze
(Yeah) (4x)
Everybody let's go

Do the ice cream freeze
Strike your pose
Can you do the milkshake
Shake it
Shake it down low

Do the snow cone slide
Left to right
Put your hands in the air
We can party all night

Do the ice cream freeze
(Oh)
Strike your pose
Can you do the milkshake
Shake it
Shake it down low
(Whoa)

Can you snow cone slide
Left to right
(Ha)
Put your hands in the air
We can party all night

(Do the ice cream freeze)
Do the ice cream freeze
(Do the ice cream freeze)
Can you do the milkshake
Shake it (5x)

(Snow cone slide)
And do the snow cone slide
(Do the snow cone slide)
Put your hands in the air
Go crazy
Everybody let´s chill
Ok
Đến nơi rồi
Giờ theo tôi nhé
Xem nào
Hành động chút đi

Mọi người làm theo bước nhảy của bạn
Đúng là chẳng gì tuyệt hơn một đêm nhộn nhịp
No ha

Bạn đã sẵn sàng chưa
Một điều mới mẻ đêm nay
(Oh yeah)
Tôi có một bước nhảy hoàn toàn mới toanh
Bạn sẽ thích cho xem
Xem nào mấy chàng trai

Bạn nhất định phải làm theo những gì tôi làm
Cứ làm theo sự hướng dẫn của tôi

Mọi người hãy rung người chút đi
Làm món kem đông lạnh nào
Bạn hãy tạo dáng
Bạn có biết làm động tác sữa lắc không
Lắc thôi
Lắc nó xuống thấp

Làm động tác mũ trượt tuyết nhé
Trái rồi phải
Giơ tay lên khoảng không
Chúng ta có thể mở tiệc cả đêm

[Chorus]
(Làm món kem đông lạnh nào
(Whoa)
Tạo dáng thôi
(Hey)
Bạn có thể làm món sữa lắc không
Lắc thôi
Lắc nó xuống thấp

Làm động tác mũ trượt tuyết nhé
Trái rồi phải
Giơ tay lên khoảng không
Chúng ta có thể mở tiệc cả đêm)

lắc đi,lắc nó đi[x2]
Lắc[x3] nó xuống thấp
Và làm món kem đông lạnh

tất cả những bước nhảy này
Khiến bạn cảm thấy thật dễ chịu
(Làm bạn có cảm giác thật dễ chịu)
Nhảy ba bước con bướm
Một bước viên đường vui nhộn
(Lắc thôi,lắc thôi) [x4]

Nhưng tôi đến khám phá một điều mới
Đó cũng là điều bạn cần chứ
(Đúng rồi)
Giờ mọi người muốm món kem đông lạnh
(Whohoo)
Coi nào mấy chàng trai

Bạn nhất định phải làm theo những gì tôi làm
Cứ làm theo sự hướng dẫn của tôi

[Chorus] (..) [x2]

Mở tiệc cả đêm

Có phải tôi nghe ai đó nói hãy mở tiệc đi
(Mở tiệc thôi)
Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi
Whoa

Bạn có muốn cuộc vui lên đến đỉnh điểm không
Bạn biết tôi sẽ làm như thế mà
Giờ hãy rùng người nào
(Uh oh)
Ánh sáng như đóng băng hết
(Yeah) (4x)
Mọi người đi thôi

[Chorus] (..) [x2]

Làm món kem đông lạnh thôi[x3]
Bạn biết làm món sữa lắc không
Lắc thôi [x5]

Mũ trượt tuyết
Hãy làm động tác mũ trượt tuyết nào[x2]
Giơ tay lên khoảng không
Mọi người quậy tưng lên đi
Rùng mình nào 

×
Quay lại
Top