[Lyrics] Let The Message Run Free - Boyzone

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️In this world of confusion
Under the same sun
Save us from complication
Let the message run
I was speaking so many tongues
In a voice loud and clear
We'll bridge communications
Let the message run

So do I have to talk to another?
Can we speak as one?
And if we talk to each other
We should all be
We should all be
We should all be one
One

Let us run free

Oh let us see (oh let us see)
and through the eyes of a child
Let the message run free (free)

Let us run free (let us run free)
Oh let us see (oh let us see)
Through the eyes of a child
Let the message run free
(let the message run, let the message run)


Through the wires like lightening
Over land and ocean, yeah
No more in isolation
We should all be
We should all be
We should all be one
One

Let us run free (let us run free)

Oh let us see (oh let us see)
Through the eyes of a child
Let the message run free
(let the message run, let the message run)

(Let's run free...)
Let us run free
(Oh, let us run free)
Oh let us see

(oh let us see)
Through the eyes of a child
Let the message run free
(let the message run, let the message run free)

Through the wires like lightening
Over land and ocean
No more in isolation
Let the message run free

Let the message run free

Let us run free
(let us run free)
Oh let us see
(oh let us see)
Through the eyes of a child
Let the message run free
Trong thế giới hỗn độn này

Dưới cùng một ánh dương
Cứu chúng ta khỏi phức tạp
Hãy để thông điệp truyền đi
Tôi đang nói bằng nhiều thứ tiếng
Trong một giọng cất cao và rõ ràng
Chúng ta sẽ xây cầu nối liên lạc
Hãy để thông điệp truyền đi
Vậy tôi có phải nói một người khác?
Liệu chúng ta có cùng tiếng nói?

Và liệu chúng ta có trao đổi cùng nhau
Chúng ta đều nên thế
Chúng ta đều nên thế
Chúng ta nên là một
Là một

Hãy để chúng ta chạy tự do
Ôi, hãy để chúng ta thấy
Và qua ánh nhìn của trẻ thơ

Hãy để thông điệp được tuôn chảy
[x2]


Thông qua đường dây liên lạc như sấm sét
Vượt qua đất liền và đại dương
Chẳng còn sự cô lập nào
Chúng ta đều nên thế
Chúng ta đều nên thế
Chúng ta nên là một

Là một

[Điệp khúc]

Thông qua đường dây liên lạc như sấm sét
Vượt qua đất liền và đại dương
Chẳng còn sự cô lập nào
Hãy để thông điệp tuôn trào [x2]

[Điệp khúc]


 
×
Top