[Lyrics] Let Me Lie - Hayley Westenra

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Let me lie on grasses green
On my mother earth I lean

Let me lie on grasses green
On my mother earth I lean

Under burning sun
Through my veins she runs

Let me breathe the forest air
It's the life force that we all share
Feel my burning tears

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Let me lie on grasses green
On my mother earth I lean
Under burning sun
Through my veins she runs

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Let me lie on grasses green
On my mother earth I lean
Under burning sun
Through my veins she runs

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Heal me through as I lie
Here with you
Heal me through
Let me sleep and keep me close

Under burning sun
Through my veins she runs
Her and I are one.
Hãy để tôi nằm trên thảm cỏ xanh mượt
Để tôi gối đầu trên đất mẹ bao la

Hãy để tôi nằm trên thảm cỏ xanh mượt
Để tôi gối đầu trên đất mẹ bao la

Dưới nàng mặt trời đang cháy rực
Chiếu xuyên thấu từng tĩnh mạch của tôi

Hãy để tôi hít thở không khí của rừng già
Đó là điều tất yếu của cuộc đời mà tất cả chúng ta sẻ chia cùng nhau
Hãy cảm nhận những giọt lệ ứa nghẹn của tôi

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh

Hãy để tôi nằm trên thảm cỏ xanh mượt
Để tôi gối đầu trên đất mẹ bao la
Dưới nàng mặt trời đang cháy rực
Chiếu xuyên thấu từng tĩnh mạch của tôi

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh


Hãy để tôi nằm trên thảm cỏ xanh mượt
Để tôi gối đầu trên đất mẹ bao la
Dưới nàng mặt trời đang cháy rực
Chiếu xuyên thấu từng tĩnh mạch của tôi

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh

Hãy thấu hiểu cho tôi khi tôi tựa đầu
Ngay bên cạnh anh
Hãy cảm thông cho tôi
Hãy để tôi chợp mắt và giữ tôi gần bên anh

Hãy để tôi nằm trên thảm cỏ xanh mượt
Để tôi gối đầu trên đất mẹ bao la

Dưới nàng mặt trời đang cháy rực
Chiếu xuyên thấu từng tĩnh mạch của tôi
Nàng ta và tôi chỉ là một

 
×
Quay lại
Top