[Lyrics] Let Go - Red

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Hey you, look what you do to me
You bend and you bruise me
Why you try to control me?
But you don't know me
How come you just want to hurt me?
How come you just want to push me?
I can't ignore you anymore
Cause everywhere I turn you

You burn me, you break me
You always want to take me down with you
What do you want from me?

I don't wanna be afraid, I don't wanna run away
I don't want to be evaded it's more that I can take
I'm never gonna be the same
I threw it all away
I don't want to be evaded

Just let go! (look what you do to me)
Let go! (look what you do to me)

Hey you, look what you do to me
You burnt and you scared me
With all that you tell me (but I don't listen!)
You love me, you hate me
You always want to take me down with you
What do you want from me?


I don't wanna be afraid I don't wanna run away
I don't want to be evaded it's more that I can take
I'm never gonna be the same
I threw it all away
I don't want to be evaded
Just let

You kept pushing me
You keep using me

You keep twisting me
You keep breaking me
You can't have me anymore [x3]
You can't have me, let go!

I don't wanna be afraid, I don't wanna run away
I don't want to be evaded it's more that I can take

I'm never gonna be the same
I threw it all away

I don't want to be evaded
Just let go! Let go! Just let go!
I don't wanna be afraid
Let go! (I don't wanna run away!)
Just let go! Let go! Let go!

Này, hãy nhìn xem các người đã làm gì với tôi?
Bắt tôi phải phục tùng theo ý muốn của các người

Tại sao lại gắng điều khiển tôi?
Nhưng các người không hiểu tôi
Tại sao chỉ muốn làm tổn thương tôi?
Tại sao chỉ muốn dồn ép tôi?
Tôi không thể làm ngơ được nữa
Bởi khắp mọi nơi khi tôi quay đầu lại
Các người lại thiêu rụi tôi, làm tôi tan nát
Luôn muốn dìm tôi xuống
Các người còn muốn gì ở tôi nữa?


Tôi không muốn phải sợ hãi đâu, tôi sẽ không chạy trốn
Tôi không muốn lẩn tránh nữa
Thật quá sức chịu đựng rồi!
Tôi sẽ trở thành một con người khác
Tôi sẽ vứt bỏ tất cả
Không muốn lẩn tránh nữa!
Hãy từ bỏ đi! (Nhìn xem các người đã làm gì với tôi này)
Buông xuôi đi! (Nhìn xem các người đã làm gì với tôi)


Này, hãy xem các người đã đối xử với tôi như thế nào
Thiêu đốt tôi, và làm tôi sợ hãi
Với tất cả những lời nói các người đã thốt ra (nhưng tôi không nghe!)
Yêu tôi, rồi ghét tôi
Luôn muốn dìm tôi xuống
Các người còn muốn gì nữa đây?

Tôi không muốn phải sợ hãi đâu, tôi sẽ không chạy trốn
Tôi không muốn lẩn tránh nữa

Thật quá sức chịu đựng rồi!
Tôi sẽ trở thành một con người khác
Tôi sẽ vứt bỏ tất cả
Không muốn lẩn tránh nữa!
Hãy buông xuôi đi!

Các người dồn ép tôi
Lợi dụng tôi
Dắt mũi tôi

Làm tôi đau đớn
Các người không thể kiểm soát tôi được nữa đây x3
Buông tôi ra đi!

Tôi không muốn mình phải sợ hãi
Tôi không muốn chạy trốn
Tôi không muốn lẩn tránh
Thật quá sức chịu đựng rồi!

Tôi sẽ trở thành một con người khác

Tôi sẽ vứt bỏ tất cả
Tôi không muốn lẩn tránh nữa
Hãy buông tôi ra!
Từ bỏ đi nào!
Tôi không muốn phải sợ hãi đâu
Từ bỏ đi! (Tôi không muốn chạy trốn)
Từ bỏ đi!

 

×
Quay lại
Top