[Lyrics] Lemuria - Therion

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
In the ocean, deep down
Under raging waves, wrapped in memories, you'll find
Wrecks of stately ships, they all went astray

Captain, did you find
Land of Mu, Eldorado for the seaman?
Or did you sink in dreams (and) lose your ship
In the Sirens' symphony?

When the sailor man's sailing away
He shows that the dream of Lemuria is true
A land lost he will find again
Hear the call from the depth of the anemone song
Do you dare to enter the ship?
Hear the call from below of an underwater world
Land of Mu is close to the stars
In the arms of the sea you will live as hypnotized

Call of Nagayana, the seven-headed on
Lemuria, rise!

When the sailman's sailing away
He shows that the dream of Lemuria is true
A land lost he will find again
Hear the call from the depth of the anemone song
Do you dare to enter the ship?
Hear the call from below of an underwater world
Land of Mu is close to the stars
In the arms of the sea you will live as hypnotized
Sâu thẳm trong lòng đại dương
Bên dưới những con sóng dữ dội,
được lưu giữ trong ký ức,
chiến hữu sẽ tìm thấy
Những con tàu đắm nằm sừng sững,
tất cả chúng đều đã đi chệch hướng.

Thuyền trưởng, liệu ngài có tìm thấy
Vùng đất Mu, Eldorado cho những thủy thủ
Hay là ngài chìm vào giấc mơ và lạc tay lái tàu
Trong tiếng hòa âm của những Siren(người cá)?

Khi những người thủy thủy dong buồm trốn thoát
Họ kể lại rằng giấc mơ về Lemuria là có thật
Một vùng đất đã mất mà anh ta sẽ nghe thấy
Tiếng gọi của cỏ chân ngỗng vọng lên vực sâu thẳm
Liệu chiến hữu có can đảm để lên chiếc tàu đó
Nghe tiếng gọi xa thẳm từ thế giới dưới đáy đại dương
Vùng đất Mu khép lại với những vì sao
Trong vòng tay của biển cả,
chiến hữu sẽ sống vô hồn (hypnotized:như bị thôi miên)

Tiếng gọi của Nagayana, con rắn bảy đầu của vùng đất Lemuria lại vang lên!

Khi những người thủy thủy dong buồm trốn thoát
Họ kể lại rằng giấc mơ về Lemuria là có thật
Một vùng đất đã mất mà anh ta sẽ tìm thấy
Nghe tiếng gọi của cỏ chân ngỗng vọng lên vực sâu thẳm
Liệu chiến hữu có can đảm để lên chiếc tàu đó
Nghe tiếng gọi xa thẳm từ thế giới dưới đáy đại dương
Vùng đất Mu khép lại với những vì sao
Trong vòng tay của biển cả, chiến hữu sẽ sống như bị thôi miên


 
×
Quay lại
Top