[Lyrics] Leaves That Are Green - Simon & Garfunkel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
#ID:lIW6UW8AD#lIW6UW8AD#​
I was twenty-one years when I wrote this song.
I'm twenty-two now but I won't be for long
Time hurries on.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Once my heart was filled with the love of a girl.
I held her close, but she faded in the night
Like a poem I meant to write.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

I threw a pebble in a brook
And watched the ripples run away
And they never made a sound.
And the leaves that are green turned to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Hello, Hello, Hello, Hello,
Good-bye, Good-bye, Good-bye, Good-bye,
That's all there is.
And the leaves that are green turned to brown.
Tôi được 21 tuổi khi viết bài hát này
Giờ thì tôi 22 tuổi, nhưng tôi sẽ không chậm trễ nữa
Thời gian hối hả trôi
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá héo khô đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Có lần, con tim tôi ngập tràn bởi tình yêu dành cho một người con gái
Tôi đã ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng tan biến đi trong đêm
Như một bài thơ tôi định viết
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá khô héo đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Tôi ném một hòn cuội vào dòng suối
Và nhìn những đợt sóng gợn
Và sóng kia không hề tạo nên một tiếng động nào
Và những chiếc lá, xanh tươi rồi sẽ thành vàng úa,
Và lá héo khô đi cùng cơn gió
Rồi vỡ vụn ra trong tay bạn

Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt
Tất cả chỉ có thế
Và những chiếc
 

×
Quay lại
Top