[Lyrics] Lay Your Love On Me - B.W.O

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I can feel the earth is moving
When the clock strikes twelve it's time to go out
I can tell the club is grooving
'Cause you just walked in, you're out and about
On and on from dusk 'til dawn
The party's going on
I guarantee
Oh oh oh


We can dance all night with the bourgeoisie
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Take a chance on me, take the liberty
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me

You're confessing on the dance floor
You betray your heart when looking my way

I don't plan to join the peace corps
But I drop my guns and bring the bouquet
On and on from dusk 'til dawn
The party's going on
I guarantee
Oh oh oh

We can dance all night with the bourgeoisie
Oh-oh, oh-oh

Lay your love on me
Take a chance on me, take the liberty
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Lay your love, lay your love, love on me
Lay your love, lay your love, love on me

I can feel the earth is moving
I can tell the club is grooving

'Cause you just walked in

We can dance all night with the bourgeoisie
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Take a chance on me, take the liberty
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Lay your love, lay your love, love on me

Lay your love, lay your love, love on me

We can dance all night with the bourgeoisie
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Take a chance on me, take the liberty
Oh-oh, oh-oh
Lay your love on me
Tôi có thể cảm thấy trái đất đang chuyển động

Khi đồng hồ điểm 12 giờ đó là lúc để đi chơi
Tôi có thể nói là câu lạc bộ đang sôi động lắm đây
Vì em chỉ việc đi bộ, ra ngoài và loanh quanh
Từ hoàng hôn cho đến bình minh
Buổi tiệc vẫn đang diễn ra
Tôi cam đoan thế
Oh oh oh

Chúng ta có thẻ nhảy suốt đêm với giai cấp tư bản

Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em vào anh
Cho anh một cơ hội đi nào, cứ tự nhiên đi
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em vào anh

Em đang thú nhận điều đó trên sàn nhảy
Em đã phản bội trái tim mình khi dõi theo tôi
Tôi không có ý định tham gia Hiệp hội hòa bình

Nhưng tôi sẽ buông súng và mang đến những bó hoa
Từ lúc hoàng hôn cho đến bình minh
Buổi tiệc vẫn đang tiếp tục
Tôi cam đoan thế
Oh oh oh

Chúng ta có thể nhảy suốt đêm cùng giai cấp tư bản
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em vào anh

Cho anh một cơ hội đi nào, cứ tự nhiên đi
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em cho anh
Hãy đặt tình yêu , đặt tình yêu của em vào anh
Hãy đặt tình yêu , đặt tình yêu của em vào anh

Anh có thể cảm thấy trái đất đang chuyển động
Anh có thể nói là câu lạc bộ thì đang vắng
Vì em chỉ việc đi bộ


Chúng ta có thể nhảy suốt đêm với giai cấp tư bản
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em cho anh
Và thay đổi anh, cho anh sự tự do
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em cho anh
Hãy đặt tình yêu , đặt tình yêu cho anh
Đặt tình yêu , đặt tình yêu cho anh


Chúng ta có thể nhảy suốt đêm với giai cấp tư bản
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em cho anh
Và thay đổi anh, cho anh sự tự do
Oh-oh, oh-oh
Hãy đặt tình yêu của em cho anh
Hãy đặt tình yêu , đặt tình yêu cho anh
Đặt tình yêu , đặt tình yêu cho anh


 
×
Top Bottom