[Lyrics] Lay Your Hands On Me - Bon Jovi

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If you're ready, I'm willing and able
Help me lay my cards out on the table
You're mine and I'm yours for the taking
Right now the rules we made are meant for breaking

What you get ain't always what you see
But satisfaction's guaranteed
They say what you give is always what you need
So if you want me to lay my hands on you

Lay your hands on me, lay your hands on me, lay your hands on me,
Lay your hands on me, lay your hands on me, lay your hands on me,

Lay your hands on me

I'm a fighter, I'm a poet, I'm a preacher
I've been to school and baby, I've been the teacher
If you show me how to get up off the ground
I can show you how to fly and never ever come back down

Everything you want is what I need
Satisfaction's guaranteed
But the ride don't never ever come for free
If you want me to lay my hands on you

Lay your hands on me, lay your hands on me, lay your hands on me,
Lay your hands on me, lay your hands on me, lay your hands on me,

Lay your hands on me

Don't you know I only aim to please
If you want me to lay my hands on you

Lay your hands on me
Nếu em sẵn sàng, tôi cũng sẵn lòng và có thể
Hãy giúp tôi đặt những tấm thẻ lên bàn
Em là của tôi và tôi thuộc về em trong câu chuyện
Giờ mọi nguyên tắc ta tạo ra sẽ chẳng còn nghĩa lý gì

Không phải lúc nào em cũng nhận được những gì mình thấy
Nhưng sự hài lòng sẽ được bảo đảm
Họ nói em luôn cho những gì mình cần
Vì vậy nếu em muốn tôi, đặt tay vào em

Đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi
Đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi, đặt em tay lên tôi

Đặt tay em lên tôi

Tôi là chiến binh, tôi là nhà thơ, tôi là nhà thuyết giáo
Tôi đã được đến trường và em à, tôi đã là giáo viên
Nếu em cho tôi thấy cách đứng lên khi vấp ngã
Tôi có thể chỉ em thấy làm thế nào để bay và không bao giờ quay trở lại

Mọi thứ em muốn là những gì tôi cần
Sự hài lòng sẽ được bảo đảm
Nhưng một cuộc dạo chơi chẳng bao giờ là miễn phí
Nếu bạn muốn tôi đặt tay vào em

Đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi
Đặt tay em lên tôi, đặt tay em lên tôi, đặt em tay lên tôi

Đặt tay em lên tôi

Em biết không, tôi chỉ định làm em vui lòng
Nếu em muốn tôi đặt tay vào em

Đặt tay em lên tôi

 

×
Quay lại
Top