[Lyrics] Lavender Blue - Nursery Rhymes

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Lavender's blue, dilly, dilly,
Lavender's green;
When I am king, dilly, dilly,
You shall be queen.

Call up your men, dilly, dilly,
Set them to work,
Some to the plough, dilly, dilly,

Some to the cart

Some to make hay, dilly, dilly,
Some to thresh corn,
While you and I, dilly, dilly,
Keep ourselves warm
Oải hương xanh sắc trời, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Oải hương xanh màu lá

Khi tớ là vua, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Cậu sẽ là nữ hoàng

Gọi người hầu nào, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Giao việc cho họ
Người đi cày ruộng, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Kẻ đi chăn bò

Người đi làm cỏ, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Kẻ đi trảy ngô

Khi tớ với cậu, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Cùng hưởng ấm no

 
×
Quay lại
Top