[Lyrics] Last Night On Earth - Green Day

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I text a postcard, sent to you
Did it go through?
Sending all my love to you
You are the moonlight of my life every night
Giving all my love to you
My beating heart belongs to you
I walked for miles 'til I found you
I'm here to honor you
If I lose everything in the fire
I'm sending all my love to you

With every breath that I am worth
Here on Earth
I'm sending all my love to you
So if you dare to second guess
You can rest assure
That all my love's for you

My beating heart belongs to you
I walked for miles 'til I found you
I'm here to honor you
If I lose everything in the fire
I'm sending all my love to you

My beating heart belongs to you
I walked for miles 'til I found you
I'm here to honor you
If I lose everything in the fire
I'm sending all my love to you
Anh viết một tấm thiệp, gửi đến em
Nó có đến thẳng tới em không?
Anh gửi theo tất cả tình yêu của mình
Em là ánh trăng huyền diệu của đời anh mỗi đêm
Trao cho em tất cả tình yêu...
Trái tim đang thổn thức này thuộc về em
Anh đi ngàn dặm xa, chỉ đến khi tìm được em
Giờ anh ở đây để tôn trọng em
Nếu anh mất tất cả trong đám lửa
Thì anh sẽ gửi tất cả tình yêu của mình cho em

Với mỗi hơi thở đáng giá mà anh có
Trên hành tinh này
Anh sẽ gửi tất cả tình yêu của mình cho em
Nếu em đủ can đảm ước chừng lần thứ hai
Em có thể vững tâm rằng
Tất cả lòng yêu thượng anh là của em

Trái tim đang thổn thức này thuộc về em
Anh đi ngàn dặm xa, chỉ đến khi tìm được em
Giờ anh ở đây để tôn trọng em
Nếu anh mất tất cả trong đám lửa
Thì anh sẽ gửi tất cả tình yêu của mình cho em

Trái tim đang thổn thức này thuộc về em
Anh đi ngàn dặm xa, chỉ đến khi tìm được em
Giờ anh ở đây để tôn trọng em
Nếu anh mất tất cả trong đám lửa
Thì
 
×
Quay lại
Top