[Lyrics] Kung Fu Grip - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She's got a smile.
That I’d die for.
Everyone knows, that I’m
A prisoner of war, for her.
Yeah.

Sometimes I wish
I had a kung fu grip
Never let her slip,
Away she'd be my girl.

I Really wish she knew
What I feel is true
She'd be my darlin,
I would be her hero too.

I’m so in love
With her.
Don’t care who knows
That I’m
Ready to fight, ready to go.
Just like a G.I. Joe

Sometimes I wished.
I had a kung fu grip.
Never let her slip,
Away. She'd be my girl.

I Really wish she knew
What I feel is true.
She'd be my darlin
I would be her hero too.

Sometimes I wish
I had a kung fu grip.
Never let her slip,
Away. She'd be my girl.

Really wish she knew
What I feel is true.
She'd be my darlin
I would be her hero too.

She'd be my darlin
I would be her hero too.

She'd be my darlin
I would be her hero too.

She'd be my darlin
I would be her hero too.
Cô ấy có một nụ cười
Làm tôi chết vì nó
Mọi người đều biết, rằng tôi
Một tù nhân của chiến tranh, dành cho cô ấy
Yeah

Đôi lúc tôi ước
Tôi có võ kung fu
Không bao giờ để cô ấy trượt dốc
Thể nào cô ấy cũng sẽ là của tôi

Tôi thực sự muốn cô ấy biết
Cái gì tôi cảm thấy là sự thực
Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy

Tôi đang tràn ngập trong tình yêu
Với cô ấy
Không quan tâm có ai biết
Rằng tôi
Sẵn sằng chiến đấu, sẵn sàng hành động
Giống như là lính Joe

Đôi lúc tôi ước
Tôi có võ kung fu
Không bao giờ để cô ấy trượt dốc
Thể nào cô ấy cũng sẽ là của tôi

Tôi thực sự muốn cô ấy biết
Cái gì tôi cảm thấy là sự thực
Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy

Đôi lúc tôi ước
Tôi có võ kung fu
Không bao giờ để cô ấy trượt dốc
Thể nào cô ấy cũng sẽ là của tôi

Tôi thực sự muốn cô ấy biết
Cái gì tôi cảm thấy là sự thực
Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy

Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy

Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy

Cô ấy sẽ là người yêu của tôi
Tôi cũng sẽ thành người hùng của cô ấy


 
×
Quay lại
Top