[Lyrics] Keep Going - Taio Cruz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Two lives, two hearts, two souls who never part
We said, we would for life and that's why
Tonight I don't fear the end of the road 'cause I

I keep going, keep going
I keep going till we've run out of road
I keep going, keep going, yeah
I keep going till we've run out of road

I just wanna love you forever
So I keep going, keep going
Till we've run out of road, yeah

We lose, we win, we fall to get up again
We said, we'd love for life that's why tonight
I don't fear the end of the road 'cause I

I keep going, keep going
I keep going till we've run out of road
I keep going, keep going, yeah
I keep going till we've run out of road

I just wanna love you forever
So I keep going, keep going
Till we've run out of road

I said I love you and that's forever
I'm sure that we will survive

So I'll keep going, keep going
Keep going till we've run out of road
Keep going, keep going, yeah
I keep going till we've run out of road

'Cause I just wanna love you forever
And I just wanna love you forever

So I keep going, keep going
I keep going till we've run out of road
I keep going, keep going, yeah
I keep going till we've run out of road

'Cause I just wanna love you forever
And I just wanna love you forever, yeah
Hai cuộc đời, hai trái tim, hai tâm hồn chẳng khi nào chia lìa
Chúng ta nói, chúng ta sẽ vì cuộc đời này và đó là lí do
Đêm nay anh chẳng hề sợ hãi phải đi hết con đường này bởi anh

Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường
Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Anh muốn mãi mãi yêu em
Bởi vậy anh cứ tiến lên
Cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Chúng ta thất bại, rồi chiến thắng, ngã xuống để biết cách đứng lên
Chúng ta nói, chúng ta sẽ yêu vì cuộc đời này và đó là lí do
Đêm nay anh chẳng hề sợ hãi phải đi hết con đường này bởi anh

Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường
Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Anh muốn mãi mãi yêu em
Bởi vậy anh cứ tiến lên
Cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Anh nói anh yêu em và đó là mãi mãi
Anh chắc rằng chúng ta sẽ tồn tại

Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường
Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Bởi anh muốn mãi mãi yêu em
Và anh muốn mãi mãi yêu em

Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường
Anh cứ tiến lên...
Anh cứ tiến lên cho đến khi chúng ta đi hết con đường

Bởi anh muốn mãi mãi yêu em
Và anh muốn mãi mãi yêu em

 
×
Top Bottom