[Lyrics] Just My Luck - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
1, 2...
1, 2, 3, 4!

You and I have got alot in common
We share all the same problems
Luck, love and life aren't on our side
I'm in the wrong place at the wrong time
Always the last one in a long line
Waiting for something to turn out right, right

I'm starting to fall in love
Its getting too much
Not often that I slip up
Its just my luck, yeah, yeah

Rain clouds are gathering in numbers
Just when I put away my jumper
Luck and love still aren't on my side
And I still refuse to be a skeptic
Cause I know how you could still correct this
Maybe this will be my lucky night, night

I'm starting to fall in love
Its getting too much
Its not often that I slip up
Its just my luck

Just my luck
Just my luck
Just my luck
Yeah, its just my luck
Just my luck
Just my luck
Just my luck
Something to turn out right
Just my luck
Just my luck
Just my luck
Waiting for something
Just my luck
Waiting...for something to turn out right, yeah!

I'm starting to fall in love
Its getting too much
Not often that I slip up
Its just my luck

Its just my luck
1, 2...
1, 2, 3, 4!

Em và anh có chung nhiều điểm tương đồng
Chúng ta có cùng một khó khăn
May mắn, tình yêu và cuộc sống không ủng hộ chúng ta
Anh ở một nơi sai lầm vào một thời điểm sai lầm
Lúc nào cũng là người cuối cùng trong một hàng dài
Chờ đợi một điều gì đó trở nên đúng đắn

Anh đang bắt đầu yêu
Điều đó trở nên quá nhiều
Cũng không thường xuyên lắm khi anh xui xẻo
Điều đó chỉ là may mắn của anh thôi

Mây đen đang đùn đùn kéo đến
Chỉ ngay khi anh vừa quăng cái áo khoát đi
May mắn và tình yêu vẫn không ủng hộ anh
Và anh vẫn từ chối trở thành người hoài nghi
Vì anh biết bằng cách nào em vẫn có thể sửa chữa điều này được
Có lẽ đây sẽ là đêm may mắn của anh

Anh đang bắt đầu yêu
Điều đó trở nên quá nhiều
Cũng không thường xuyên lắm khi anh xui xẻo
Điều đó chỉ là may mắn của anh thôi

Chỉ là điều may mắn của anh thôi
[x7]
Điều gì đó hóa ra lại đúng đắn
Chỉ là điều may mắn của anh thôi
[x3]
Đang chờ đợi điều gì đó
Chỉ là điều may mắn của anh thôi
Chờ đợi điều gì đó trở nên đúng đắn

Anh đang bắt đầu yêu
Điều đó trở nên quá nhiều
Cũng không thường xuyên lắm khi anh xui xẻo
Điều đó chỉ là may mắn của anh thôi

Đó chỉ là may mắn của anh thôi

 

×
Quay lại
Top