[Lyrics] Just Around The Riverbend - Judy Kuhn

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What I love most about rivers is:
You can't step in the same river twice
The water's always changing, always flowing
But people, I guess, can't live like that
We all must pay a price
To be safe, we lose our chance of ever knowing
What's around the riverbend
Waiting just around the riverbend

I look once more
Just around the riverbend
Beyond the shore
Where the gulls fly free
Don't know what for
What I dream the day might send
Jut around the riverbend
For me
Coming for me

I feel it there beyond those trees
Or right behind these waterfalls
Can I ignore that sound of distant drumming
For a handsome sturdy husband
Who builds handsome sturdy walls
And never dreams that something might be coming?
Just around the riverbend
Just around the riverbend

I look once more
Just around the riverbend
Beyond the shore
Somewhere past the sea
Don't know what for ...
Why do all my dreams extend
Just around the riverbend?
Just around the riverbend ...

Should I choose the smoothest curve
Steady as the beating drum?
Should I marry Kocoum?
Is all my dreaming at an end?
Or do you still wait for me, Dream Giver
Just around the riverbend?
Điều tôi mê nhất ở những con sông là:
Bạn ko thể bước trong làn nước của cùng một con sông hai lần
Nước sông luôn thay đổi, tuôn chảy không ngừng
Nhưng tôi đoán, con người ko thể sống kiểu đó
Chúng ta đều phải trả giá
(Vì) Để được sống yên thân, ta sẽ mãi mãi đánh mất cơ hội được biết
Có gì ở gần khúc ngoặt của con sông kia
Đang chờ ta chính ở gần khúc ngoặt của con sông kia

Tôi nhìn lại lần nữa
Chính chỗ gần khúc ngoặt của con sông kia
Bên kia bờ
Nơi mà lũ mòng biển đang bay lượn thảnh thơi
Không biết để làm gì
Điều mà tôi mơ ngày mai sẽ gửi đến
Chính ở chỗ gần khúc ngoặt của con sông kia
Cho tôi
Đang đến với tôi

Tôi cảm nhận được nó ở xa xa những rặng cây kia
Hay ở ngay sau những con thác ầm ĩ này
Có thể nào tôi phớt lờ những tiếng trống vang vọng từ miền xa xăm
Chỉ vì một người chồng đẹp trai, cường tráng
Ai đã xây những bức tường to đẹp kiên cố
Và không bao giờ biết mơ về điều diệu kì có thể đang đến?
Chính từ chỗ gần khúc ngoặt của con sông kia

Tôi nhìn lại lần nữa
Chính ở chỗ khúc ngoặt của con sông kia
Bên kia bờ
Nơi nào đó ở xa hơn cả biên khơi
Ko hiểu để làm gì
Tại sao tất cả mọi giấc mơ tôi đều chỉ dành chp
đến đúng chỗ gần khúc ngoặt của con sông ấy?

Tôi có nên chọn dường cong mượt mà nhất
Đều đều như nhịp trống đang dồn vang?
Tôi có nên lấy Kocoum?
Đó có phải là dấu chấm hết mọi giấc mơ của tôi?
Hay người vẫn đợi tôi, Người Đi Trao Những Giấc Mơ,
Ở xung quanh khúc ngoặt của con sông ấy?

 
×
Quay lại
Top