[Lyrics] Japanese Boy - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Hes a Japanese boy

He said that he loved me, never would go
Oh-oh, oh-oh
Now I find I'm sitting here on my own
Oh-oh, oh-oh

Was it something I've said or done
That made him pack his bags up and run?

Could it be another he's found?
It's breaking up the happy home

Mister, can you tell me where my love has gone?
He's a Japanese boy
I woke up one morning and my love was gone
Oh, my Japanese boy
Ooh, I miss my Japanese boy

People ask about him every day

Oh-oh, oh-oh
Don't know what to tell them, what can I say?
Oh-oh, oh-oh

If only he would write me or call
A word of explanation, that's all
It would stop me climbing the wall
It's breaking up the happy home

Mister, can you tell me where my love has gone?

He's a Japanese boy
I woke up one morning and my love was gone
Oh, my Japanese
Miss my Japanese
Oh, my Japanese boy

Was it something I've said or done
That made him pack his bags up and run?
Could it be another he's found?

It's breaking up the happy home

Mister, can you tell me where my love has gone?
He's a Japanese boy
I woke up once morning and my love was gone
Oh, my Japanese boy
Ooh, I miss my Japanese boy
Anh ấy là một chàng trai Nhật Bản


Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, sẽ không bao giờ chia xa Oh-oh, oh-oh
Giờ đây em tìm thấy em đang ngồi ở đây trên chỉ riêng mình em
Oh-oh, oh-oh

Có phải là điều gì đó mà em đã nói hoặc làm
Điều đó làm cho anh ấy thu xếp hành lý và ra đi?
Có thể anh tìm kiếm một điều gì khác?
Nó làm vỡ tan hạnh phúc gia đình


Thưa Quý ngài, có thể cho em biết tình yêu của em đã đi nơi chốn nào?
Anh ấy là một chàng trai Nhật Bản
Em tỉnh dậy vào một sáng sớm và tình yêu của em đã ra đi
Oh, chàng Nhật Bản của em
Ooh, em nhớ chàng Nhật Bản của em

Mỗi ngày mọi người đều hỏi về anh ấy
Oh-oh, oh-oh
Không biết phải nói với họ những gì, em có thể nói gì đây?

Oh-oh, oh-oh

Nếu chỉ có anh ấy viết thư cho em hay điện thoại
Một lời giải thích, đó là tất cả
Nó sẽ khiến em dừng lại cuộc kiếm tìm
Nó làm vỡ tan hạnh phúc gia đình

Thưa Quý ngài, có thể cho em biết tình yêu của em đã đi nơi chốn nào?
Anh ấy là một chàng trai Nhật Bản
Em tỉnh dậy vào một sáng sớm và tình yêu của em đã ra đi

Oh, chàng Nhật Bản của em
Ooh, em nhớ chàng Nhật Bản của em

Có phải là điều gì đó mà em đã nói hoặc làm
Điều đó làm cho anh ấy thu xếp hành lý và ra đi?
Có thể anh tìm kiếm một điều gì khác?
Nó làm vỡ tan hạnh phúc gia đình

Thưa Quý ngài, có thể cho em biết tình yêu của em đã đi nơi chốn nào?
Anh ấy là một chàng trai Nhật Bản

Em tỉnh dậy vào một sáng sớm và tình yêu của em đã ra đi
Oh, chàng Nhật Bản của em
Ooh, em nhớ chàng Nhật Bản của em

 

×
Quay lại
Top