[Lyrics] It's Your Dynamite - Girls Aloud

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I can't afford you,
You know it, and there's nothing we can do
I'd love to know her,
We'll clean you up and make your dreams come true
I wanna be that girl
Who runs a million miles
Don't wanna be your friend
I hope you comprehend

(Pre Chorus)
So don't pretend,
That you're an angle, and we're just friends
I'll count to ten,
And if you're lucky, then you'll see me again
I read your signs,
Your body's talking, but your heart is blind
And in your eyes
I see the fire burning through your life

(Chorus)
It's you dynamite
Keep sinking you'll float a lie
It's sick and your boarder line
It's setting your soul alive
It's your final night
So get what you're gonna find
You're set and youre bonafide
So get on the road tonight

I can't afford you,
You know it, and there's nothing we can do
I'd love to know who
Would clean you up and make your dreams come true
I can't afford you,
You know it, and there's nothïng we can do
I'd love to know who
Would clean you up and make your dreams come true

(Pre Chorus)
(Chorus)
Tôi không thể làm gì cho bạn,
Bạn biết điều đó mà, và không gì mà chúng ta không thể làm cả
Tôi rất vui khi biết cô ấy
Chúng tôi sẽ mang những điều thiết thực nhất cho bạn và biến những điều bạn mong mỏi thành hiện thực
Tôi muốn như cô gái kia
Cái người mà chạy được đến một triệu dặm ấy
Không muốn trở thành bạn của bạn
Chắc bạn đã hiểu

ĐK1:
Vì thế đừng làm bộ nữa
Bạn là một khía cạnh, và chúng ta chỉ là bạn mà thôi
Tôi sẽ đếm đến mười,
Và nếu may mắn, bạn sẽ gặp lại tôi
Tôi đọc được những kí hiệu của bạn,
th.ân thể bạn đang nói đấy, nhưng tim bạn như mù loà rồi
Và trong mắt bạn
Lửa như thiêu rụi cuộc đời bạn, tôi thấy điều đó

ĐK2:
Nó chính là sự thất bại của bạn
Cứ tiếp tục cố chấp không từ bỏ thì bạn sẽ chỉ có được sự dối trá
Thật đến phát ốm và đó là con đường riêng của bạn
Nó giúp cho tâm hồn bạn trỗi dậy
Nó chính là đêm cuối của bạn
Vì thế hãy có được những gì mà bạn kiếm tìm
Bạn được sinh ra và bạn rất chân thật
Vì thế hãy bước ra đường đêm nay

Tôi không thể làm gì cho bạn,
Bạn biết điều đó mà, và không gì mà chúng ta không thể làm cả
Tôi rất vui khi biết những ai
Có thể mang đến cho bạn những điều thiết thực và biến những điều bạn mong mỏi thành hiện thực
(x2)

ĐK1
ĐK2


 

×
Quay lại
Top