[Lyrics] It's The Fear - Within Temptation

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Waits for the day, I will let it out
To Give it a reason, to give it its might

I fear who I am becoming,
I feel that I am losing the struggle within
I can no longer restrain it,
My strength, it is fading
I have to give in


It's the fear,
The fear of the dark
Its growing inside of me
They won, they will come to life
Have to save,
Save my beloved,
There is no escape
Because my fate is horror and doom


Hold down your head now,
Just let me pass by
Don't feed my fear,
If you don't want it out

I fear who I am becoming,
I feel that I'm losing all beauty within
I can no longer restrain it,
My strength, it is fading

I have to give in

It's the fear,
The fear of the dark
Its growing inside of me
They won, they will come to life
Have to save,
Save my beloved,
There is no escape

Because my fate is horror and doom

Long ago, it came to me
and ever since that day,
Infected with it's rage
But it ends today

It's the fear,
The fear of the dark
Its growing inside of me

They won, they will come to life
Have to save,
Save my beloved,
There is no escape
Because my fate is horror and doom
Đợi đến một ngày, ta sẽ để lộ nó
Để đưa ra một lý do, để cho nó sức lực


Ta sợ người ta đang trở thành
Ta cảm giác mình đang mất dần ý chí chiến đấu
Ta không còn có thể kiềm chế được nữa
Sức mạnh nơi ta, nó đang yếu dần
Ta phải chịu thua mất thôi

Là nỗi sợ
Sợ bóng tối
Thứ bóng tối đang lớn dần lên trong ta

Chúng nó đã thắng, chúng nó sẽ bước ra đời thực
Phải cứu lấy thôi
Cứu lấy người ta thương
Không còn lối thóat nào nữa rồi
Bởi số mệnh của ta là nỗi khiếp đảm và đọa đày

Chịu khuất phục đi
chỉ cần để ta đi qua thôi
Đừng nuôi nỗi khiếp đảm của ta

Nếu như các người không muốn nó lộ ra

Ta sợ kẻ ta đang trở thành
Ta cảm thấy mình đang mất dần hết những gì đẹp đẽ bên trong
Ta không còn có thể nén giữ được nó nữa
Sức mạnh trong ta, nó đang yếu dần đi
Ta phải chịu thua mất thôi

Là nỗi sợ
Sợ bóng tối

Thứ bóng tối đang lớn dần lên trong ta
Chúng nó đã thắng, chúng nó sẽ bước ra đời thực
Phải cứu lấy thôi
Cứu lấy người ta thương
Không còn lối thóat nào nữa rồi
Bởi số mệnh của ta là nỗi khiếp đảm và đọa đày

Từ lâu lắm rồi
Nó đã đến với ta

Và suốt từ ngày hôm đó
Đã đầu độc với sự cuồng bạo
Nhưng ngày hôm nay nó chấm dứt rồi

Là nỗi sợ
Sợ bóng tối
Thứ bóng tối đang lớn dần lên trong ta
Chúng nó đã thắng, chúng nó sẽ bước ra đời thực
Phải cứu lấy thôi

Cứu lấy người ta thương
Không còn lối thóat nào nữa rồi
Bởi số mệnh của ta là nỗi khiếp đảm và đọa đày

 
×
Quay lại
Top