[Lyrics] It's raining men - Geri Halliwell

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Humidity is rising - Barometer's getting low
According to all sources, the street's the place to go
Cause tonight for the first time
Just about half-past ten
For the first time in history
It's gonna start raining men.

It's Raining Men! Hallelujah! - It's Raining Men! Amen!
I'm gonna go out to run and let myself get
Absolutely soaking wet!
It's Raining Men! Hallelujah!
It's Raining Men! Every Specimen!
Tall, blonde, dark and lean
Rough and tough and strong and mean

God bless Mother Nature, she's a single woman too
She took off to heaven and she did what she had to do
She taught every angel to rearrange the sky
So that each and every woman could find her perfect guy
It's Raining Men! Hallelujah! - It's Raining Men! Amen!
It's Raining Men! Hallelujah!
It's Raining Men! Ame---------nnnn!

I feel stormy weather / Moving in about to begin
Hear the thunder / Don't you lose your head
Rip off the roof and stay in bed

God bless Mother Nature, she's a single woman too
She took off to heaven and she did what she had to do
She taught every angel to rearrange the sky
So that each and every woman could find her perfect guy
It's Raining Men! Yeah!

Humidity is rising - Barometer's getting low
According to all sources, the street's the place to go
Cause tonight for the first time
Just about half-past ten
For the first time in history
It's gonna start raining men.

It's Raining Men! Hallelujah! - It's Raining Men! Amen!
It's Raining Men! Hallelujah! - It's Raining Men!
Độ ẩm đang tăng lên, phong vũ biểu đang giảm xuống
Theo mọi nguồn tin, đường phố là nơi để đi
Vì tối nay, lần đầu tiên
Chỉ khoảng 10 giờ rưỡi
Lần đầu tiên trong lịch sử
Nó sẽ bắt đầu mưa đàn ông

Đó là những người mưa!Ơn chúa!-Đó là mưa đàn ông!
Tôi sẽ chạy ra ngoài và để bản thân tôi
Hoàn toàn ướt nhoẹt
Đó là cơn mưa đàn ông! Ơn chúa!
Đó là ơcn mưa đàn ông! Mọi hạng người !
Cao, tóc vàng, đen và gầy còm
Thô ráp và dẻo dai và khoẻ khoắn và lành nghề

Chúa phù hộ Bà mẹ thiên nhiên, bà ấy cũng là người phụ nữ độc thân
Bà ấy bay lên thiên đàng và làm những việc phải làm
Bà ấy dạy mọi thiên thần sắp xếp bầu trời
Để mỗi phụ nữ có thể tìm được người đàn ông hoàn hảo
Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!, là cơn mưa đàn ông
Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!
Đó là cơn mưa đàn ông! A men !

Tôi thấy như bão bùng/ đang chuẩn bị bắt đầu
Nghe thấy sấm/ đừng mất tinh thần nhé
Xé toạc mái nhà và ở yên trong gi.ường

Chúa phù hộ Bà mẹ thiên nhiên, bà ấy cũng là người phụ nữ độc thân
Bà ấy bay lên thiên đàng và làm những việc phải làm
Bà ấy dạy mọi thiên thần sắp xếp bầu trời
Để mỗi phụ nữ có thể tìm được người đàn ông hoàn hảo
Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!, là cơn mưa đàn ông
Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!
Đó là cơn mưa đàn ông! A men !

Độ ẩm đang tăng lên, phong vũ biểu đang giảm xuống
Theo mọi nguồn tin, đường phố là nơi để đi
Vì tối nay, lần đầu tiên
Chỉ khoảng 10 giờ rưỡi
Lần đầu tiên trong lịch sử
Nó sẽ bắt đầu mưa đàn ông

Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!, là cơn mưa đàn ông
Đó là cơn mưa đàn ông! ơn chúa!, là cơn mưa đàn ông

 
×
Quay lại
Top