[Lyrics] It's Gonna Make Sense - Michael Learns To Rock

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Life comes in many shapes
You think you know what you got until it changes
And life will take you high and low
You got a little to walk and then which way to go
Every choice you make when you’re lost
Every step you take has its cause

After you clear your eyes you’ll see the light
Somewhere in the darkness
After the rain has gone you’ll feel the sun comes
And though it seems that sorrow never ends
Someday it’s gonna make sense

Tears you shed all the same
When you left it and cried, all broken down in pain
All the hours you have spent in the past
Worrying about a thing that didn’t last
Everything you saw played a part
And everything you are in your heart

After you clear your eyes you’ll see the light
Somewhere in the darkness
After the rain has gone you’ll feel the sun comes
And though it seems that sorrow never ends
Someday you’re gonna find the answers
To all the things you’ve become
And all be gone at your expense
Someday it’s gonna make sense

After the rain has gone you’ll feel the sun comes
And though it seems that sorrow never ends

After the rain has gone you’ll feel the sun comes
And though it seems that sorrow never ends
Someday it’s gonna make sense
Cuộc đời đến trong muôn sắc thái
Em nghĩ rằng em biết những điều em có cho đến khi chúng đổi thay
Và cuộc đời khiến em trầm bổng từng bậc
Em có một bước nhỏ đề từ đó em có một hướng đi
Từng lựa chọn mà em quyết định khi em đang lạc lối
Every step you take has its cause

Sau khi em lau sạch mắt mình em sẽ thấy được ánh sáng
đâu đó trong bóng tối
Sau khi cơn mưa đi qua em sẽ cảm nhận được nắng ấm
và dù cho điều đó tưởng chừng như niềm đau là bất tận
thì ngày nào đó sẽ có ý nghĩa

Những giọt nước mắt em đã rơi đều như nhau
khi em bỏ lại và khóc than, đều vỡ òa trong niềm đau
Những khoảnh khắc em trải qua trong quá khứ
lo lắng về một điều đã chẳng là cuối cùng
Mọi thứ em nhìn thấy đã phô diễn một phần nào
và mọi thứ là em trong chính em

Sau khi em lau sạch mắt mình em sẽ thấy được ánh sáng
đâu đó trong bóng tối
Sau khi cơn mưa đi qua em sẽ cảm nhận được nắng ấm
và dù cho điều đó tưởng chừng như niềm đau là bất tận
Ngày nào đó em sẽ tìm được những lời đáp
Cho mọi điều mà em đang trở nên
và tất cả qua đi nhờ sự trả giá của em
rồi ngày nào đó sẽ trở nên ý nghĩa

Sau khi em lau sạch mắt mình em sẽ thấy được ánh sáng
và dù cho điều đó tưởng chừng như niềm đau là bất tận

Sau khi em lau sạch mắt mình em sẽ thấy được ánh sáng
và dù cho điều đó tưởng chừng như niềm đau là bất tận
rồi ngày nào đó sẽ trở nên ý nghĩa


 

×
Quay lại
Top